RIO przypomina samorządom

Samorząd

22 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (DZ. U. Nr 246, poz. 1467). Informację na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

22 grudnia opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (DZ. U. Nr 246, poz. 1467). Informację na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie.

W związku z zapowiedzianymi zmianami należy wystąpić do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie loginu (identyfikatora) i hasła dostępu, które umożliwiają korzystanie z aplikacji.

Na stronie: bip.minrol.gov.pl znajduje się elektroniczna wersja wniosku, w który należy wypełnić wszystkie wymagane pola, w szczególności:

  • nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;
  • numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;
  • dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
  • datę i pieczęć podmiotu udzielającego pomocy.

Szczegółowe informacje na temat nowego rozporządzenia znajdują się na stronie www.bip.minrol.gov.pl, w zakładce: Pomoc publiczna w rolnictwie.

Źródło: http://bip.minrol.gov.pl

Udostępnij artykuł: