Robert Jastrzębski w radzie nadzorczej PZU

Kadry

Robert Jastrzębski został powołany do rady nadzorczej PZU, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, obradujące dziś po przerwie zarządzonej 27 lutego.

Logo PZU
Fot. Materiały prasowe PZU

Robert Jastrzębski został powołany do rady nadzorczej PZU, wynika z uchwał podjętych przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, obradujące dziś po przerwie zarządzonej 27 lutego.

#RobertJastrzębski został powołany do rady nadzorczej #PZU @GrupaPZU

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 pkt 9 Statutu PZU, nadzwyczajne walne zgromadzenie PZU uchwala, co następuje: powołuje się pana Roberta Jastrzębskiego do rady nadzorczej PZU SA" - czytamy w uchwale.Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, podano także.

Dr hab. Robert Jastrzębski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie jest zatrudniony od 2001 r.Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: