Robert Kapka

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

Wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

W Radzie Nadzorczej Grupy Azoty S.A. od czerwca 2013 roku. Członek Rady Nadzorczej z wyboru pracowników.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność – lekka technologia chemiczna, magister inżynier. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Chemia i Technologia Polimerów na Politechnice Rzeszowskiej. W 2013 roku zdał Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • od czerwca 2013 r. - Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • lipiec 2016 r. do 17 marca 2017 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 • listopad 1999 r. - obecnie Grupa Azoty S.A., Tarnów,
 • Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw (1.12.2014 - obecnie),
 • Szef Produkcji, Jednostka Produkcyjna Tworzyw - Segment Biznesowy Tworzyw,
 • Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych,
 • Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu,
 • Kierownik prób kompleksowych i rozruchu Wytwórni Poliamidu 2007/2008
 • Specjalista Technolog
 • wrzesień 1997 r. – listopad 1999 r. - ZPZD WIMED, Tuchów,
 • Specjalista ds. marketingu,
 • Specjalista ds. technologii chemiczne

WYKSZTAŁCENIE

 • 2020 - Studia podyplomowe MBA – Master of Business Administration – Akademia WSB,
 • 2013 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2008 - 2009 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Studia Podyplomowe Chemia i Technologia Polimerów,
 • 1992 - 1997 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność – lekka technologia chemiczna, magister inżynier,
 • 1988 - 1992 - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

SZKOLENIA I KURSY

 • Analiza sprawozdania finansowego,
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Szkolenie menedżerów,
 • Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW oraz szkolenie medialne,
 • Zarządzanie Projektami.
Źródło: Grupa Azoty S.A.
Udostępnij artykuł: