Robert Krzysztof Czarnecki

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska

Wykształcenie:

 • 2019 - ARGO Top Public Executive, KSAP/IESE Business School
 • 2010 - Studium Edukacji Ekonomicznej, KSAP/NBP
 • 1995 - Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • 1992 - Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna (Praga, Rep. Czeska) mgr inż. automatyki i robotyki

Doświadczenie zawodowe:

 • od 10.2020 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dyrektor Biura
 • 02.2020 - 10.2020 - Agencja Badań Medycznych, dyrektor Biura Agencji
 • 07.2016 - 02.2020 - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dyrektor Biura Dyrektora Centrum (do 08.2019)
 • 01.2016 - 07.2016 - Główny Urząd Miar, dyrektor generalny urzędu (do 05.2016)
 • 08.2011 - 01.2016 - Państwowa Agencja Atomistyki, dyrektor generalny urzędu
 • 08.2006 - 08.2011 - Ministerstwo Finansów, dyrektor Biura Dyrektora Generalnego; zastępca dyrektora Biura Administracyjnego ds. Logistycznych (od 07.2008)
 • 01.1997 - 08.2006 - Urząd Służby Cywilnej, dyrektor generalny urzędu (od 12.1997r.)
 • 04.1995 - 01.1997 - Urząd Rady Ministrów, główny specjalista w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, a następnie w Departamencie Służby Cywilnej

Inne doświadczenia zawodowe:

 • 2018 - nadal - wiceprzewodniczący/sekretarz Rady Nadzorczej NCBR+ sp. z o.o.
 • 2006 - 2008 - członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • 2000 - 2003 - przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Centrum Produkcyjne Pneumatyki „PREMA" S.A. w Kielcach
 • 1998 - 1999 - członek Rady Nadzorczej spółki „Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A."

Według złożonego oświadczenia p. Robert Krzysztof Czarnecki, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: