Robert Kuraszkiewicz: zamierzamy sprowadzić NPL do poziomu jednocyfrowego

Powiedzieli

Otworzyliśmy przetarg na sprzedaż kredytów NPL. Zamierzamy sprowadzić NPL do poziomu jednocyfrowego, zapowiedział Robert Kuraszkiewicz, prezes zarządu Banku Pocztowego. Obecny poziom NPL to 12,9 procent w Banku Pocztowym. 

Robert Kuraszkiewicz
Robert Kuraszkiewicz Fot. Bank Pocztowy

Otworzyliśmy przetarg na sprzedaż kredytów NPL. Zamierzamy sprowadzić NPL do poziomu jednocyfrowego, zapowiedział Robert Kuraszkiewicz, prezes zarządu Banku Pocztowego. Obecny poziom NPL to 12,9 procent w Banku Pocztowym. 

Systematycznie obniżamy poziom NPL wynikający z niskiej jakości kredytów. Jakość portfela kredytowego ulega systematycznej poprawie, o czym świadczy odnotowany w I poł. 2019 r. w relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego spadek salda wejść do portfela niepracującego  o 45,9%, czyli blisko 3-krotne obniżenie udziału kredytów w stanie default po 12 miesiącach od uruchomienia. Na koniec I półrocza 2019 r. bank utworzył odpisy na kredyty niepracujące w wielkości, która pokrywała  80,8% wartości portfela kredytów z utratą wartości, co w najbliższym czasie wpłynie na obniżenie poziomu wskaźnika NPL i obniżenia kosztów ryzyka w Banku Pocztowym.

Czytaj także: Bank Pocztowy przedstawił wyniki za I półrocze 2019 r. Wzrost efektywności i akcji kredytowej >>>

Robert Kuraszkiewicz
prezes zarządu Banku Pocztowego

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: