Robert Majkowski dołączył do zarządu EPPARG

Kadry

Robert Majkowski, prezes zarządu Funduszu Hipotecznego DOM, poza pełnionymi dotychczas obowiązkami, od 9 lipca pełni również funkcję członka zarządu EPPARG - European Pension & Property Asset Release Group.

Zarzad EPPARG oraz David Burrowes z ERC
Zarzad EPPARG oraz David Burrowes z ERC Fot. Materiały prasowe

Robert Majkowski, prezes zarządu Funduszu Hipotecznego DOM, poza pełnionymi dotychczas obowiązkami, od 9 lipca pełni również funkcję członka zarządu EPPARG - European Pension & Property Asset Release Group.

#RobertMajkowski, prezes zarządu Funduszu Hipotecznego DOM, poza pełnionymi dotychczas obowiązkami, pełni również funkcję członka zarządu #EPPARG #FunduszHipotecznyDOM @EPPARGEU

EPPARG to europejska organizacja z siedzibą w Londynie, która wspiera dialog pomiędzy europejską branżą hipoteki odwróconej (equity release), instytucjami Unii Europejskiej i rządami poszczególnych krajów, dbając jednocześnie o stabilny oraz sukcesywny rozwój rynków w całej Europie. W zarządzie EPPARG zasiadają przedstawiciele największych instytucji europejskiego rynku hipoteki odwróconej m.in.: Steve Kyle z Wielkiej Brytanii, Claudio Pacella  z Włoch, Lennart Grabe ze Szwecji, czy Pedro Pinto Coelho z  Portugalii.EPPARG angażuje się w wiele projektów, które dotyczą długofalowej polityki senioralnej poszczególnych państw. Zabiera głos w dyskusji na temat usług finansowych, ubezpieczeniowych, regulacji prawnych, norm etycznych. Dba nie tylko o promowanie rozwiązania jakim jest hipoteka odwrócona, ale również o identyfikowanie barier, które stoją na drodze do jej rozwoju. – To wielki zaszczyt dołączyć do zarządu organizacji, która dysponuje nie tylko ogromną wiedzą ekspercką, ale również realnym wsparciem potrzebnym do rozwoju usługi – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Wielka Brytania, w której działa organizacja, jest uważana za jeden z najbardziej rozwiniętych rynków hipoteki odwróconej na świecie. Rozwiązania typu equity release funkcjonują tam w różnych formach od blisko 30 lat. Roczna liczba nowych umów hipoteki odwróconej wzrosła tam z 27 563 tys. w 2016 roku, do 37 037 w 2017 roku, co oznacza przyrost na poziomie 34 proc. Łączna wartość środków finansowych uwolnionych w 2017 roku brytyjskim emerytom dzięki usłudze hipoteki odwróconej przekroczyła 3 miliardy funtów. Dawid Burrowes, Przewodniczący The Equity Release Council (ERC), brytyjskiej organizacji branżowej zrzeszającej podmioty z branży, powiedział, że coraz więcej Brytyjczyków zaczyna traktować produkty finansowe bazujące na hipotece odwróconej jako bezpieczne źródło dochodu na emeryturze.Robert Majkowski jest założycielem i Prezesem Funduszu Hipotecznego DOM od 2008 roku. Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest liderem rynku hipoteki odwróconej w Polsce, spółką publiczną od 2012 roku notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych (NewConnect). Robert Majkowski z rynkiem finansowym jest związany od 1997 roku. W latach 1997-2003 pracował dla Grupy BRE Banku – w Skarbiec TFI, Skarbiec PTE oraz Skarbiec Asset Management Holding m.in. na stanowisku Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Skarbca. W latach 2004-2008 pracował między innymi w Sygma Bank Polska, Xelion Doradcy Finansowi, doradzał zagranicznym bankom i firmom inwestycyjnym w zakresie otwierania i prowadzenia działalności w Polsce. Od sierpnia 2017 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Q Securities S.A. Dom Maklerski. Jest również Wiceprzewodniczącym Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń w Warszawskiej Akademii Finansów we współpracy z John Cass London Business School.

Źródło: Informacja prasowa

 
Udostępnij artykuł: