Robert Śnitko

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Zastępca dyrektora departamentu w Ministerstwie Finansów, nauczyciel akademicki.

Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, absolwent London School of Economics and Political Science, University of London, School of Oriental and African Studies, University of London. Członek International Institute for Strategic Studies.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Roberta Sylwestra Śnitko nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udostępnij artykuł: