Robet Ciach Prezesem Inventum TFI SA

Kadry / Tylko u nas

1 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołała Roberta Ciach do Zarządu Spółki. Od 4 października będzie on Prezesem Zarządu Spółki.

1 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. powołała Roberta Ciach do Zarządu Spółki. Od 4 października będzie on Prezesem Zarządu Spółki.

Robert Ciach zastąpi Krzysztofa Wantołę, który pełnił obowiązki prezesa przez trzy miesiące, do dnia 3 października.

Pan Robert Ciach posiada wyższe wykształcenie, ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek: ubezpieczenia na życie i zarządzanie funduszami ubezpieczeniowymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu sieciami sprzedaży w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Prowadził projekty w zakresie budowy i zarządzania siecią sprzedaży, realizował projekty bancassurance, prowadził kampanie telemarketingowe oraz projekty affinity.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 w Nationale - Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Polska jako agent ubezpieczeniowy. Pracował także w  Generali Risk Consulting - asystent projektu szkolenia, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - trener w Dziale Szkoleń, Amplico Life S.A. - dyrektor ds. Kluczowych Klientów w Dziale Instytucji Finansowych, Key Account Manager w Dziale Instytucji Finansowych. Do Inventum TFI przeszedł z AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A gdzie pełnił obowiązki Menedżera ds. Rozwoju Relacji Biznesowych Bancassurance.

Udostępnij artykuł: