Robot uwolni Cię od nudnej pracy, Ty szukaj ciekawszej

Technologie i innowacje

Robotic Process Automation (RPA) to rozwiązania implementowane w miejscu, gdzie przenikają się kluczowe elementy działalności każdej organizacji - ludzie, procesy i technologie. Robotyzacja istotnie wzmacnia proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstw zapewniając krótki czas wdrożenia oraz szybki zwrot z inwestycji.

Robotic Process Automation (RPA) to rozwiązania implementowane w miejscu, gdzie przenikają się kluczowe elementy działalności każdej organizacji - ludzie, procesy i technologie. Robotyzacja istotnie wzmacnia proces cyfrowej transformacji przedsiębiorstw zapewniając krótki czas wdrożenia oraz szybki zwrot z inwestycji.

Prezes #DeutscheBank #JohnCryan: Dzisiaj ludzie pracują jak roboty wykonując mechaniczne czynności, jutro będziemy mieli roboty pracujące jak ludzie #Algotech #Roboty

Robotic Process Automation to oprogramowanie, nazywane też „software’owymi robotami”, które potrafi wykonywać czynności w aplikacjach w sposób, jaki robią to ludzie, czyli poprzez interfejs graficzny. Programowy robot naśladuje działanie pracownika w interakcjach z systemami, realizując zamiast niego powtarzalne zadania w ramach obsługi procesów.

Automatyzacja szansą dla pracownika?

Roboty odciążają ludzi w ich pracy, wykonując za nich rutynowe czynności w sposób znacznie szybszy, pozbawiony mniejszej ilości błędów i pomyłek. Tym samym uwalniają czas pracowników, który może i powinien być spożytkowany na działania dostarczające rzeczywistej wartości z pracy umysłowej oraz wymagające wykorzystania faktycznych i unikalnych umiejętności ludzkich, takich jak inteligencja (w tym także emocjonalna), rozumowanie, empatia, komunikacja.Powiedzmy otwarcie, że praca polegająca na ciągłym wykonywaniu nieskomplikowanych i monotonnych czynności, rzadko niesie duży potencjał rozwoju kariery zawodowej. Firmy oraz pracownicy powinni zatem spojrzeć na automatyzację jako szansę na przekwalifikowanie i podniesienie kompetencji personelu.

Trzy powody aby wybrać roboty

Istotę robotyzacji, w barwny sposób określił Prezes Deutsche Banku John Cryan, opisując plany swojej organizacji w tym obszarze: „Dzisiaj ludzie pracują jak roboty wykonując mechaniczne czynności, jutro będziemy mieli roboty pracujące jak ludzie”.Firmy z dużą nadzieją spoglądają na możliwości jakie daje automatyzacja, ponieważ przez lata doskonalenia procesów oraz adaptacji aplikacji, często są już bliskie punktu nasycenia, w którym trudno o dalszą optymalizację z wykorzystaniem tradycyjnych metod lub wymagane są istotne nakłady na systemy IT. Jednocześnie na coraz bardziej konkurencyjnych, a zarazem regulowanych rynkach, wymagana jest nieustanna poprawa produktywności i efektywności działania, przy jednoczesnej optymalizacji kosztowej.Każde narzędzie, które daje możliwość redukcji kosztów operacyjnych rzędu 25 - 40% bez konieczności wymiany czy przebudowy systemów, przy jednoczesnej poprawie jakości usług oraz zgodności z regulacjami, jest niewątpliwie ogromną szansą dla przeważającej większości przedsiębiorstw.Podsumowując wartości robotyzacji procesów warto wymienić trzy główne zalety:
  • Brak konieczności modyfikacji systemów IT oraz integracji z istniejącymi aplikacjami
  • Krótki czas implementacji (Time-to-market)
  • Szybki zwrot z inwestycji (ROI zazwyczaj poniżej 12 miesięcy)
Czytaj także:http://alebank.pl/nawet-nie-wiesz-ze-rozmawiasz-z-robotem/
Udostępnij artykuł: