Roboty oszczędzą finansistów

Polecamy

Według globalnych badań PwC, 81% dyrektorów w sektorze bankowym jest zaniepokojonych szybkością zmian technologicznych, które zachodzą w ich branży. Jednocześnie raport CIMA ujawnia, że aż 83% finansistów uważa automatyzację i robotyzację za pozytywne zjawiska, które przyspieszą ich pracę i zwiększą efektywność.

0001

Według globalnych badań PwC, 81% dyrektorów w sektorze bankowym jest zaniepokojonych szybkością zmian technologicznych, które zachodzą w ich branży. Jednocześnie raport CIMA ujawnia, że aż 83% finansistów uważa automatyzację i robotyzację za pozytywne zjawiska, które przyspieszą ich pracę i zwiększą efektywność.

Wbrew powszechnym obawom, wprowadzenie sztucznej inteligencji do biznesu wcale nie musi wiązać się z zagrożeniem masowych zwolnień finansistów, którzy sami coraz lepiej rozumieją rolę i specyfikę zmian na rynku finansowym. Z raportu CIMA „Agile Finance Revealed” wynika, że specjaliści związani z finansami na świecie nie obawiają się zwolnień. Tylko 28% ankietowanych obawia się, że postępująca automatyzacja może wiązać się z ryzykiem utraty pracy w firmie.Czterech na pięciu pracowników z branży finansowej wspiera ideę pracy maszyn. Badani uważają, że jej rezultatem będzie zwiększenie wydajności firm. Aż 83% ekspertów łączy rozwój sztucznej inteligencji i upowszechnienie automatyzacji z oszczędnościami kosztowymi i czasowymi. Z punktu widzenia finansistów, postęp technologiczny to nowe możliwości i ogromny potencjał biznesowy.

Co ciekawe, ponad 1/3 specjalistów deklaruje, że przewiduje pozytywną zmianę w obszarze work-life balance, która zostanie spowodowana przejęciem czasochłonnych obowiązków przez komputery. Będzie to możliwe chociażby dzięki systemom do odczytywania dokumentów, które potrafią kategoryzować dane i usprawniają umieszczanie całej dokumentacji w elektronicznym archiwum. Tylko 22% badanych przez CIMA jest zdania, że poleganie na technologii lub automatyzacji w przeciągu ostatnich pięciu lat doprowadziło ich organizację do podjęcia niewłaściwej decyzji.przyszlosc.w.finansach.850x

Marcin Złoch

Udostępnij artykuł: