RODO największym tegorocznym wyzwaniem

Komentarze ekspertów

Rok 2018 właśnie się zakończył, stąd nadszedł czas na tradycyjne podsumowania. Obfitość zjawisk i wydarzeń, które miały miejsce w 2018 roku w sferze płatności elektronicznych, nowych technologii oraz prawa niewątpliwie i w sposób znaczący będą miały wpływ w 2019 roku na kształt i funkcjonowanie tego segmentu polskiego rynku finansowego.

Jędrzej Grodzicki

Rok 2018 właśnie się zakończył, stąd nadszedł czas na tradycyjne podsumowania. Obfitość zjawisk i wydarzeń, które miały miejsce w 2018 roku w sferze płatności elektronicznych, nowych technologii oraz prawa niewątpliwie i w sposób znaczący będą miały wpływ w 2019 roku na kształt i funkcjonowanie tego segmentu polskiego rynku finansowego.

Rozpoczęcie działalności przez Fundację Polska Bezgotówkowa, wprowadzenie rozwiązań technologicznych w zakresie trwałego nośnika dla sektora bankowego, niespotykane dotychczas zainteresowanie i współpraca z sektorem FinTech ze strony administracji, eksplozja dyskusji i inicjatyw w zakresie walut kryptograficznych i szerzej wykorzystania biznesowego technologii blockchain, wkraczające na rynek polski usługi ze słowem „pay” w różnych miejscach nazwy lub nie posiadające tego słowa w nazwie, ale świadczące usługi związane z rynkiem płatności, to jedynie kilka przykładów tego co wydarzyło się na polskim rynku w mijających 12 miesiącach.

RODO, PSD II i cyberbezpieczeństwo

Równolegle do zmian rynkowych następowały znaczące zmiany w przepisach prawa. Najszerzej komentowane było oczywiście wejście w życie przepisów RODO, natomiast nie należy zapominać, że nastąpiła również implementacja PSD II, ogłoszone zostały RTS’y do tejże dyrektywy, jak również wprowadzone regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz prania pieniędzy.Początek roku jest czasem, w którym częstokroć zadajemy sobie pytania o to co przyniesie kolejnych 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej fakty, pytanie należy postawić w nieco inny sposób- czy zachodzące równolegle zmiany rynkowe i wprowadzane regulacje prawne pozwolą na zachowanie tempa innowacji, czy też pojawią się między nimi zgrzyty?Z moich dyskusji i wymiany poglądów z przedstawicielami rynku można wnioskować, że dostrzegane są w wielu miejscach „punkty zapalne” na styku biznesu i regulacji. RODO jest wskazywane jako największe z wyzwań w tym zakresie np. z punktu widzenia monitorowania ryzyk związanych z danymi osobowymi, czy też problemów z realizacją niektórych uprawnień osób których dane dotyczą, w kontekście rozwiązań bazujących na technologii blockchain, natomiast nie można pomijać wątpliwości rynku związanych z PSD II czy RTS i innymi wprowadzonymi zmianami prawa.

Mniej pesymizmu

Mimo nieco pesymistycznych konkluzji niektórych z dyskusji, które prowadziłem pod koniec 2018 roku na powyższe tematy, mam jednak nadzieję, że należy złożyć je jedynie na karb późnojesiennego przesilenia. Nadejście nowego roku jest wszakże czasem planowania, podejmowania postanowień noworocznych oraz patrzenia z optymizmem w nadchodzącą przyszłość.Dlatego z okazji Nowego Roku chciałbym złożyć Czytelnikom życzenia zachowania opytmizmu nie tylko na początku, ale w całym roku 2019. 
Udostępnij artykuł: