RODO – Pozytywne zmiany w relacjach banków z ich klientami

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Multimedia

Nowe regulacje zmieniają relacje między bankami, a ich klientami – mówił Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich podczas Forum Bezpieczeństwa Banków 2019.

Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich
Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Nowe regulacje zmieniają relacje między bankami, a ich klientami – mówił Jerzy Bańka, Wiceprezes Związku Banków Polskich podczas Forum Bezpieczeństwa Banków 2019.

#JerzyBańka: Jesteśmy już dojrzali technologicznie i potrafimy efektywnie zabezpieczyć się przed cyberzagrożeniami #ZBP #ForumBB

Dzisiejsze spotkanie odbywa się pod hasłem „Banki rok po…”. – mówił Jerzy Bańka wiceprezes Związku Banków Polskich podczas Forum Bezpieczeństwa Banków.Jako organizatorzy Forum mamy na myśli RODO, ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i PSD2. Jako bankowcy widzimy potrzebę regulacji sektora, choć w toku prac legislacyjnych nie raz przedstawialiśmy wątpliwości co do proponowanych zapisów. Wydaje się, że udało się wypracować kompromis, jednak o praktyce będziemy mogli zapewne porozmawiać za rok.

Zdaniem wiceprezesa ZBP regulacja RODO i przepisy krajowe implementujące w Polsce prawo europejskie wprowadzają wiele pozytywnych zmian poprawiających relacje pomiędzy bankami  a ich klientami.

W kwestii przepisów i działań związanych z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa Jerzy Bańka stwierdził, że dotyczą one przede wszystkim zmian w relacjach pomiędzy sferą publiczną a sektorem komercyjnym.ZBP jest mocno zaangażowany w tę tematykę. Utworzono Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, które zajmuje się kontrolowaniem wszelkich zagrożeń płynących z internetu.Wiceprezes ZBP podkreśla, że sektor bankowy potrafi się efektywnie bronić przed ryzykiem związanym z cyberprzestępczością.
Udostępnij artykuł: