RODO: sposób na uniknięcie kar mogących sięgać 100 mln zł

Prawo i regulacje

Wdrożenie RODO nie jest tylko jednorazowym przyjęciem dokumentacji. To zmiana funkcjonowania organizacji i procesów biznesowych, która ma charakter stały. Stały również musi być poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Fot. stock.adobe.com/udra11

Wdrożenie RODO nie jest tylko jednorazowym przyjęciem dokumentacji. To zmiana funkcjonowania organizacji i procesów biznesowych, która ma charakter stały. Stały również musi być poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Jednym ze sposobów wykazania odpowiednich działań podjętych przez administratora, są cykliczne audyty i inspekcje u swoich partnerów biznesowych #RODO

Zgodnie z RODO administrator danych, korzystając z partnerów biznesowych lub podwykonawców, powinien korzystać wyłącznie z usług podmiotów przetwarzających (procesorów), które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Jest to konieczne aby przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Cykliczne audyty i inspekcje u swoich partnerów biznesowych

Jednym ze sposobów wykazania odpowiednich działań podjętych przez administratora, są cykliczne audyty i inspekcje u swoich partnerów biznesowych, którym powierzane dane do przetwarzania.

- Ponadto warto rozważyć cykliczne audyty w swojej organizacji, która pomogą przygotować firmę na potencjalną kontrolę Urzędu, ale również systematycznie niwelować luki w bezpieczeństwie. Na rynku dostępne są metodologie oparte o listy punktów kontrolnych, których jest ponad 80, dające możliwość zobrazowania poziomu bezpieczeństwa i spełniania wymogów RODO w organizacji – mówi Maciej Mackiewicz, Partner , Szef  Praktyki Technologie, Ochrona Danych oraz Forensic w kancelarii Kochański i Partnerzy.Więcej najnowszych informacji na temat RODO >>>
Źródło: MarketNews24
Udostępnij artykuł: