Rok 2013 w przelewach

Bankowość / Finanse i gospodarka

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR S.A.

Statystyki systemów rozliczeniowych KIR S.A.

Miniony rok okazał się rekordowy pod względem liczby oraz wartości przelewów rozliczonych we wszystkich systemach, prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Od stycznia do końca grudnia 2013 r. w systemie ELIXIR® rozliczonych zostało ponad 1,5 mld transakcji o wartości przekraczającej 3,8 bln zł. W systemie EuroELIXIR zrealizowano w tym czasie 12,6 mln transakcji o wartości 71 mld euro. Natomiast w systemie Express ELIXIR w ciągu minionych dwunastu miesięcy dokonano ponad 330 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 1,8 mld zł.

W 2013 r. za pośrednictwem systemu ELIXIR® KIR S.A. rozliczyła łącznie 1,527 mld przelewów krajowych -  o 65 mln więcej niż w 2012 r. Ogólna wartość przetworzonych transakcji wyniosła ponad 3,8 bln zł dając - w porównaniu do roku 2012 - wynik o prawie 82 mld zł wyższy. Tylko w grudniu, miesiącu rekordowym pod względem liczby zrealizowanych przelewów, rozliczono ich 137 mln - najwięcej w jednym miesiącu od początku istnienia systemu ELIXIR®, który został uruchomiony w 1994 r. Wartość grudniowych transakcji przekroczyła 358 mld zł. Dniem rekordowym pod względem liczby transakcji rozliczonych w systemie ELIXIR® w ostatnim miesiącu roku był poniedziałek, 9 grudnia. W tym dniu KIR S.A. rozliczyła ponad 10 mln transakcji o łącznej wartości 19 mld zł.

W systemie EuroELIXIR w minionym roku przetworzono łącznie 12,6 mln transakcji, czyli o blisko 3 miliony więcej niż rok wcześniej. Rok do roku znacznie wzrosła także wartość transakcji dokonywanych w euro, która na koniec grudnia wyniosła 71 mld euro, podczas gdy w 2012 r. osiągnęła poziom 52 mld euro. W grudniu 2013 r. rozliczono 1,16 mln transakcji o łącznej wartości 7,1 mld euro.

W ubiegłym roku za pośrednictwem systemu Express ELIXIR klienci banków dokonali ponad 330 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 1,8 mld zł. W grudniu rozliczonych zostało blisko 38 tys. takich transakcji o łącznej wartości ponad 233 mln zł - była to najwyższa miesięczna liczba przelewów natychmiastowych i najwyższa miesięczna wartość obrotów od uruchomienia systemu w czerwcu 2012 r.

Źródło: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Udostępnij artykuł: