Rolnictwo: Nowe zasady restrukturyzacji zadłużenia w sektorze agro

NBS 2018/09

Nowe możliwości restrukturyzacji zadłużenia miałyby dotyczyć producentów rolnych prowadzących gospodarstwa rolne, a głównym ich realizatorem byłby sektor bankowy we współpracy z agencjami rządowymi. Co na to banki?

Arkadiusz Lewicki

W czerwcu br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt ustawy restrukturyzacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne. Środowisko bankowe generalnie uważa za wskazane wsparcie tych z nich, które z różnych powodów doznają problemów skutkujących niewypłacalnością lub zagrożeniem niewypłacalnością wobec wierzycieli. Jednocześnie sektor bankowy podkreśla konieczność prymatu zasad wolnorynkowych i konieczności regulowania zobowiązań przez strony umowy, w tym zgodnej z prawem ochrony wierzyciela jako podstawy stabilności obrotu cywilnoprawnego. W związku z tym projekt omawianej ustawy należy ocenić jako rozwiązanie wyjątkowe, dla rozstrzygnięcia docelowego palącego problemu dotyczącego prawie 1700 gospodarstw rolnych.

Adresaci

Minister rolnictwa proponuje możliwość restrukturyzacji zadł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: