Roman Domański

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank BPS Grupa BPS

Roman Domański, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Sekretarz Rady Nadzorczej Bank BPS Grupa BPS

Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2017 r. wybrano Radę Nadzorczą Banku BPS S.A. na kadencję obejmującą lata 2017-2021.

Udostępnij artykuł: