Roman Kusz

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Niezależny Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Roman Kusz, PKN ORLEN S.A.

Niezależny Członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Dyrektor Departamentu Skarbu Państwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w imieniu akcjonariusza Skarbu Państwa, działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki powołał Pana Romana Kusz do składu Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Pan Roman Kusz w latach 1987-1992 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1993-1997 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Od roku 1997 prowadzi praktykę adwokacką.

W latach 2007-2013 i od roku 2016 pełni funkcję dziekana Izby Adwokackiej w Katowicach.

Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Górnik Zabrze SSA w Zabrzu, zaś w kadencji 2018/2019 pełnił funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Ekstraklasa S.A. w Warszawie.

Od roku 2017 jest członkiem Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

W lutym 2019 roku został powołany na członka Rady Uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Od 2014 roku jest organizatorem i moderatorem paneli prawniczych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Z ramienia NRA, jako przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej, był współorganizatorem panelu „Advancing Law & Governance Contributions to Climate Action under the Paris Agreement" wchodzącego w skład szczytu klimatycznego ONZ - 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC), jaki w 2018 roku odbył się w Katowicach.

W 2018 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Zlotem Krzyżem Zasługi.

Udostępnij artykuł: