Rosja i Zachód: trudna miłość?

Raporty

Euler Hermes przygotowali analizę sytuacji ekonomicznej w Rosji i jej wpływu na europejskie gospodarki.

Streszczenie:

  • Skorygowaliśmy w dół nasze prognozy wobec wzrostu gospodarczego w Rosji do -0,6% w 2014r. i +1% w 2015r.
  • Rosyjskie branże, które są zagrożone i  wymagają uwagi dostawców to: przemysł gazowy, naftowy, hutniczy, górniczy, transportowy i telekomunikacyjny.
  • Szczególnie narażone na ryzyko ze względu na ich zależność od importu z Rosji ropy i gazu oraz silnych połączeń handlowych są: Finlandia, Słowacja, Litwa, Estonia oraz Republika Czeska.
  • Wśród największych krajów europejskich najbliższe więzi z Rosją posiadają Niemcy, Holandia i Belgia, czego dowodem jest strata przez nie 0,2-0,3 pp (a Polska nawet 0,4-0,5pp ) tempa rocznego wzrostu PKB ze względu na efekty uboczne  embarga w wymianie handlowej.
  • Przemysł metalurgiczny (maszynowy), chemiczny, rolno-spożywczy są najbardziej narażonymi na straty sektorami europejskiej gospodarki, jednakże samo zagrożenie pozostaje na umiarkowanym poziomie.  
  • Scenariusz eskalacji sankcji może mieć miejsce w wypadku bezpośredniego zaangażowania militarnego Rosji na dużą skalę na Ukrainie (30% prawdopodobieństwa). Mogłoby to wywołać silną recesję w Rosji (-1,8% w 2014 i -4,5% w 2015r.) oraz obciąć roczny wzrost PKB UE o 1pp. Negatywny wpływ na liczbę upadłości przedsiębiorstw w ciągu roku mógłby być prawdopodobny (+1,5pp) w Niemczech i we Francji, gdzie odpowiednio dodatkowo około 350 i 850 firm byłoby z tego powodu zagrożonych upadłością).

Pełny raport jest dostępny tutaj.

Źrodło: Euler Hermes

Udostępnij artykuł: