Rosną wydatki na badania i rozwój polskich firm teleinformatycznych

Finanse i gospodarka

Według danych zebranych w raporcie Computerworld TOP 200 "Polski rynek informatyczny i telekomunikacyjny", 92 firm ICT z 400, które podały w nim dane, wydało w 2011 roku łącznie 374 mln zł na prace badawczo-rozwojowe.

Nakłady firm informatycznych na badania i rozwój (R&D) w 2010 roku wynosiły 270 mln zł, podczas gdy w zeszłym roku osiągnęły już 307 mln zł – wynika z zestawienia przygotowanego w raporcie branżowym Computerworld TOP200. Wykazany przez firmy IT wzrost nakładów wyniósł zatem 14%. Biorąc dodatkowo pod uwagę dane firm telekomunikacyjnych, sumaryczne wydatki polskiego sektora ICT (Information and Communication Technologies) na badania i rozwój przekroczyły w 2011 roku 374 mln zł.

Stawkę liderów pod względem nakładów na R&D w 2011 roku otwierają Asseco Poland i Comarch. Trzecie miejsce zajęła Grupa TP, a kolejne Wasko. Wśród pierwszej dwudziestki znalazły się 4 firmy telekomunikacyjne. „Czołówka firm inwestujących w działalność badawczo-rozwojową stabilizuje się. Największe wydatki deklarują firmy, które na zamówienie dużych klientów rozwijają autorskie systemy informatyczne. W poczet wydatków na badania i rozwój firmy te zaliczają nakłady na udoskonalanie swoich systemów, stosując tym samym szeroką definicję R&D” – mówi Adam Jadczak, redaktor raportu Computerworld TOP200.

Intensywność finansowania R&D

Średnio każda z 92 firm uwzględnionych w rankingu Computerworld TOP200 w roku 2011 wydała na badania i rozwój 9,3% swoich przychodów (w porównaniu z 9% w roku 2010). Mimo wzrostu jest to wciąż udział wydatków na R&D niższy od średniej dla państw członkowskich Unii Europejskiej (13%) i krajów OECD (15%).

Tylko 25 pierwszych firm w rankingu wykazuje nakłady wyższe od średniej krajowej. Z tego 15 firm ma nakłady wyższe nawet od średniej unijnej. Bezwzględnymi liderami w roku 2011 były dwie nowe w zestawieniu firmy – Fibar Group i Datera. Na prace badawczo-rozwojowe przeznaczyły one odpowiednio 60% i 50% przychodów. Wszystkie 15 firm wykazujących nakłady na R&D wyższe niż 13% przychodu, zainwestowało jednak w ten sposób łącznie zaledwie 22,5 mln zł, czyli średnio niecałe 1,5 mln zł na każdą z firm.

Przeszło 30% firm wykazało, że do finansowania prac badawczo-rozwojowych korzysta z funduszy i programów Unii Europejskiej. Poziom dofinansowania jest różny i waha się od 0,5% do przeszło 80%, przy czym średni poziom wynosi ok. 32% – średnio po 719 tys. zł dla każdej z firm. Kwotowo liderami pozyskiwania środków unijnych w 2011 roku były: Comarch i Asseco Poland (obie firmy po 3,3 mln zł) oraz Globema (2,2 mln zł).

Usytuowanie działów R&D i patenty

Ogółem 60 firm (65%) wykazało, że prace R&D prowadzi w odrębnym dziale badawczo-rozwojowym. Liczba osób zatrudnionych w nich wahała się od 1 (Otago) do aż 2187 (Asseco Poland). Poza Asseco największe działy tego typu miały Comarch (867 osób) i Grupa TP (Orange Labs – 389 osób). Pozostałe 57 firm zatrudniało w działach R&D średnio po 13 osób. W sumie 25 firm zatrudniało w tym obszarze 10 i więcej osób. Zdecydowana większość sklasyfikowanych firm wykazała w roku 2011 takie samo lub wyższe zatrudnienie w komórkach zajmujących się badaniami i rozwojem niż w roku 2010.

W tym roku osiem firm podało, że patentują swoje rozwiązania lub zgłosiły je do opatentowania. Dotychczasowy lider w tym zakresie – Transition Technologies z Warszawy (8 patentów) spadł na pozycję 5., a wyprzedziły go: Stanusch Technolgies (53 patenty), Comp (48), Wasko (17) i Grupa TP (15). Pozostałe trzy firmy – Infover, Simple Software oraz Datacom System mają po 1-2 patentów. Jak z tego wynika w obszarze patentowania aktywnych jest w zasadzie tylko kilka firm i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja w tym zakresie miała się zmienić. Od lat w tej dziedzinie polskie firmy pozostają w tyle za firmami z innych krajów UE.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Spośród sklasyfikowanych firm, 47 podało, że współpracuje z uczelniami wyższymi w Polsce, a 10 również z uczelniami za granicą. Wśród liderów takiej kooperacji są Comarch (11 uczelni), potem Asseco Poland (9) i Orange Labs (7).  Ogółem firmy potwierdziły współpracę z 31 polskimi uczelniami wyższymi.

Na czele rankingu uczelni zrównały się Politechnika Łódzka – zeszłoroczny lider, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (poprzednio na 2. miejscu) i Politechnika Śląska (w zeszłym roku na dalekiej 6. pozycji). Zostały one wskazywane przez osiem firm. Politechnika Wrocławska zachowała 2. miejsce, a Politechnika Warszawska została prześcignięta przez Politechnikę Poznańską i dogoniona przez Politechnikę Gdańską. Spośród uczelni nietechnicznych najwyżej uplasował się Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu wymieniony przez 3 firmy. Wśród uniwersytetów – Uniwersytet Łódzki został dogoniony przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (3 firmy), zaś Uniwersytet Warszawski spadł o jedną pozycję (2 firmy).

Metodologia rankingu R&D w raporcie „Computerworld TOP200”

W tegorocznym zestawieniu nakładów na badania i rozwój uwzględniono 92 firmy. W analizie pominięto 28 firm, które podały, że posiadają działy badawczo-rozwojowe, ale nie określiły wysokości nakładów na R&D.

120616.BplusR.01.550x747

Źródło: materiały prasowe

Udostępnij artykuł: