Rosną deficyty budżetowe w Unii Europejskiej

Gospodarka

W I kwartale 2020 r. Unia Europejska odnotowała skokowy wzrost sezonowo dostosowanego deficytu sektora rządowego i samorządowego, wynika z danych Eurostatu.

Koronawirus COVID-19 i wykres gospodarczy
Fot.stock.adobe.com/learchitecto

W I kwartale 2020 r. Unia Europejska odnotowała skokowy wzrost sezonowo dostosowanego deficytu sektora rządowego i samorządowego, wynika z danych Eurostatu.

#WitoldGadomski: Według prognoz Komisji Europejskiej z wiosny b.r. w całym 2020 roku deficyt sektora GG w Unii Europejskiej wyniesie 6,7% PKB, a w Polsce 8,1 % PKB

Po światowym kryzysie finansowym sytuacja finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej zaczęła się poprawiać od III kwartału 2010 roku. Z roku na rok średni deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw sektor General Government) zmniejszał się i na początku 2018 roku osiągnął 0,2 % PKB, a w strefie euro 0,3 % PKB.

Przed pandemią wiele krajów miało nadwyżki w finansach publicznych

W roku 2019 nastąpiło niewielkie pogorszenie i w IV kwartale ubiegłego roku średni deficyt w Unii Europejskiej (a także w strefie euro) wynosił 0,7 % PKB. Najwyższy był we Francji (3,7% PKB),  Rumunii (3,5% PKB) oraz na Węgrzech (3,2 % PKB).

Wiele krajów miało jednak nadwyżki. Najwyższe: Dania 3,4% PKB, Bułgaria 3,0% PKB, Holandia 2,1 %, Niemcy 1,1 % PKB. Polski deficyt 1,3 % PKB był wyraźnie większy niż średni w UE.

COVID-19 zmienia wszystko

W I kwartale 2020 r. Unia Europejska odnotowała skokowy wzrost sezonowo dostosowanego deficytu sektora GG.  Wyniósł on 2,3 %, a w samej strefie euro 2,2 %. Był to najwyższy deficyt od II kwartału 2015 roku.

To oczywisty skutek zamknięcia gospodarek krajów unijnych i zwiększania wydatków na walkę ze skutkami pandemii. Działania te zaczęły być wprowadzane dopiero w marcu, czyli w ostatnim miesiącu I kwartału, ale rzutowały na wyniki całego kwartału.

Jest oczywiste, że do końca roku deficyt znacząco wzrośnie, zarówno na skutek znacznego spadku dochodów budżetowych, jak i wzrostu wydatków oraz skurczenia się gospodarki. W I kwartale wzrost deficytu wynikał przede wszystkim ze wzrostu wydatków.

W Polsce deficyt na koniec roku będzie wyższy od średniej w Unii

Całkowite dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej wyniosły w I kwartale 46,3% PKB  co oznacza wzrost w porównaniu w porównaniu z IV kwartałem 2019 roku, gdy wyniosły  46,0% PKB.

Znacznie bardziej wzrosły jednak wydatki publiczne z 46,7 % PKB w IV kwartale 2019 do 48,6% PKB w I kwartale 2020.

W strefie euro dochody wzrosły z 46,4 % PKB do 47% PKB, a wydatki z 47,1 % PKB do 49,2 % PKB.

Wzrost dochodów  i wydatków w relacji do PKB wynikał przede wszystkim ze spadku PKB, który w Unii Europejskiej i w strefie euro zaczął się już w pierwszych miesiącach roku.

Największy deficyt zanotowała Malta – 8,5% PKB i Rumunia – 7,2 % PKB. Kilka krajów w tym Niemcy, zdołało utrzymać nadwyżki. W Polsce sezonowo skorygowany deficyt sektora GG wyniósł 4,1 % PKB.

Są to wyniki liczone metodą Eurostatu, która różni się od metody stosowanej w Polsce przez Ministerstwo Finansów i GUS. Uwzględnia między innymi pożyczki, zaciągane przez fundusze, nie zaliczane do sektora finansów publicznych, takie jak Polski Fundusz Rozwoju.

Według prognoz Komisji Europejskiej z wiosny b.r. w całym 2020 roku  deficyt sektora GG w Unii Europejskiej wyniesie 6,7% PKB, a w Polsce 8,1 % PKB.

Skorygowany sezonowo kwartalny  deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w % PKB

 2018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q42020Q1
Strefa euro-0,3-0,3-0,5-0,8-0,5-0,6-0,7-0,7-2,2
Unia Europejska-0,2-0,3-0,4-0,7-0,4-0,5-0,7-0,7-2,3
Belgia-0,4-0,2-0,7-1,9-2,0-2,3-1,9-1,5-6,0
Bułgaria1,42,81,32,52,01,71,93,0-0,3
Czechy1,41,40,30,61,50,2-0,1-0,5-1,9
Dania0,5-0,21,40,24,24,43,33,4-0,2
Niemcy2,22,32,00,91,91,71,21,11,0
Estonia1,00,2-0,4-2,9-0,3-0,2-0,6-0,3-4,2
Irlandia:::::::::
Grecja:::::::::
Hiszpania:::::::::
Grecja-2,2-2,2-2,5-2,1-2,8-2,8-2,7-3,7-4,8
Chorwacja:::::::::
Włochy:::::::::
Cypr:::::::::
Łotwa-0,51,9-2,1-2,6-0,5-0,6-0,50,2-2,0
Litwa0,70,90,8-0,1-0,20,2-0,21,5-1,6
Luksemburg1,42,34,34,54,23,11,10,60,1
Węgry-2,7-2,5-0,8-2,6-0,8-1,0-3,1-3,2-3,3
Malta3,03,22,11,01,00,50,40,6-8,5
Holandia2,01,62,10,21,91,71,32,10,8
Austria0,90,20,2-0,30,11,20,41,2-1,0
Polska-0,6-0,5-0,80,70,5-1,5-1,0-1,3-4,1
Portugalia-0,6-2,02,0-1,10,4-0,60,70,2-1,1
Rumunia-3,1-2,5-3,8-2,6-4,0-4,3-5,8-3,5-7,2
Słowenia1,30,60,20,60,90,60,60,0-4,4
Słowacja-0,9-1,2-1,2-0,9-0,9-1,0-1,7-1,6-3,5
Finlandia-0,6-1,0-1,1-0,8-1,6-1,3-0,4-0,5-1,5
Szwecja1,21,00,70,3-0,20,80,00,5-1,7
Wielka Brytania-2,8-2,0-1,9-2,3-1,3-2,7-2,1-2,7-3,3
Szwajcaria1,41,41,41,41,41,51,51,4-2,1

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: