Rosnące ceny usług budowlanych zatrzymają inwestycje samorządowe?

Gospodarka / Multimedia / Prawo i regulacje

Krzysztof Żuk
Fot. aleBank.pl

Należy zmienić regułę wydatkową, mówił Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, podczas Forum Bankowo-Samorządowego, wskazując na rosnące ceny usług budowlano-montażowych.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina: w przetargach ceny poszybowały tak wysoko, że udział funduszy europejskich spada poniżej 50 proc. wartości projektów inwestycyjnych #samorządy #inwestycje #przetargi #ForumBS

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, podczas Forum Bankowo- Samorządowego mówił, że budżet jego miasta jest w dobrym stanie, natomiast problemem stają się inwestycje z wykorzystaniem funduszy europejskich. Jego zdaniem kluczowa jest w tej chwili odpowiedź na pytanie: jak finansować inwestycje z udziałem funduszy europejskich, w sytuacji w której rosnące ceny usług budowlano-montażowych powodują, że cena na przetargu jest dwukrotnie wyższa od wartości kosztorysowej.

Musimy zastanowić się, czy rezygnować z takich inwestycji, bo udział funduszy europejskich spada
poniżej 50 procent, a wskaźnik 60 procent w regule wydatkowej pozwala odliczać instrumenty dłużne użyte w takim przypadku z limitu zadłużenia.

Prezydent Lublina uważa, że ta kwestia powinna być omówiona z Ministerstwem Finansów i Ministerstwem Rozwoju. Należy się zastanowić, czy nie powinno się skorygować tego wskaźnika w regule wydatkowej.

Czytaj także: Forum Bankowo-Samorządowe 2018. Skąd brać pieniądze na rozwój lokalny w nadchodzącej perspektywie?

Przybędzie projektów w ramach PPP?

Krzysztof Żuk uważa, że projekty PPP – partnerstwa publiczno-prywatnego były do tej pory zbyt drogie dla samorządów.

Lublin ma kredyty w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym, co jest w tej chwili najtańszą formą kredytowania samorządów w Polsce.

Jeśli dostęp do instrumentów dłużnych będzie ograniczony z powodu wypełniania przez samorządy limitów zadłużenia przy jednocześnie mniejszym dopływie środków europejskich, to w sposób naturalny pojawi się więcej projektów w ramach PPP – konkluduje prezydent Lublina.

 

Udostępnij artykuł: