Rosnące koszty i zatory płatnicze zaczynają dawać się firmom we znaki

Firma

Pogłębiają się spadki wskaźników oceny bieżącego oraz przyszłego klimatu koniunktury biznesowej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Fot. Pixabay.com

Pogłębiają się spadki wskaźników oceny bieżącego oraz przyszłego klimatu koniunktury biznesowej – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.

Firmy narzekają na rosnące koszty i zatory płatnicze. Oto najnowsze wskazania Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców @PracodawcyRP

W styczniu 2018 r. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców przyjął wartość 111,5 pkt w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej, wobec 128,3 pkt w grudniu. Pogorszeniu uległa również prognoza sytuacji przyszłej w perspektywie najbliższych 6 miesięcy – spadła ona ze 126,4 pkt w poprzednim miesiącu do 121,2 pkt w styczniu.Początek 2018 r. przyniósł kontynuację – a wręcz nasilenie – tendencji zaistniałych pod koniec minionego roku. Wskaźniki oceny sytuacji bieżącej i przyszłej uległy obniżeniu, którego skala była większa niż w grudniu. Część indeksu odnosząca się do oczekiwań na przyszłość już nie zachowuje względnej stabilności, malejąc w sposób wyraźny w ślad za segmentem diagnostycznym. Wartości wskaźników Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców znalazły się tym samym w zauważalnym trendzie spadkowym. Ocena bieżąca jest najniższa od czerwca 2017 r., podczas gdy oczekiwania na kolejne półrocze – najsłabsze od lipca minionego roku. Pogorszenie wskaźnika oceny aktualnego klimatu koniunktury biznesowej było największe od stycznia 2016 r., podczas gdy wskaźnik oceny przyszłej sytuacji zanotował najgłębszy spadek od grudnia 2015 r. Równocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż interpretacja bieżących wartości wskaźników Indeksu pozostaje mimo wszystko pozytywna, tj. wskazuje na przewagę tendencji pozytywnych nad negatywnymi. Umiarkowanej redukcji uległy plany inwestycyjne, jednak wciąż utrzymuje się wyraźna przewaga firm zamierzających realizować inwestycje w ciągu najbliższego półrocza. Minimalnie wzrosły natomiast plany ankietowanych przedsiębiorstw związane ze zwiększaniem poziomu zatrudnienia.

Brak pracowników i wzrost kosztów pracy

Uczestniczące w badaniu firmy wskazywały na dotkliwy deficyt na rynku m.in. pracowników projektowych i produkcyjnych, odpływ wykwalifikowanych kadr do Europy Zachodniej oraz nasilającą się presję płacową. Przedsiębiorcy sygnalizują ponadto nasilający się problem zatorów płatniczych. Firmy z branży budowlanej zwracają uwagę na brak 150 tys. pracowników oraz związany z tym skokowy wzrost kosztów pracy o ok. 20% w ciągu roku, wzrost kosztów usług podwykonawczych o 20% (w niektórych segmentach, np. kanalizacyjnym, wzrost kosztów sięga nawet 100%) oraz wzrost cen materiałów o 30%. Poważnie wpływa to na kondycję przedsiębiorstw z branży, a równocześnie stanowi zagrożenie dla realizacji publicznych projektów inwestycji budowlanych.Indeks Optymizmu Przedsiębiorców to cykliczne badanie, w którym członkowie Pracodawców RP (ok. 19 tys. firm zatrudniających ok. 5 mln osób) oceniają co miesiąc obecny klimat do prowadzenia interesów oraz prognozują koniunkturę dla biznesu. Organizacja wzorowała się przy tym na niemieckim wskaźniku IFO. Gdy wynik Indeksu przyjmuje wartości poniżej 100 pkt, oznacza to pogarszanie się sytuacji biznesowej, a kiedy przekracza 100 pkt – sygnalizuje poprawę (równe 100 pkt świadczy o braku zmian).

Źródło: Pracodawcy RP

 
Udostępnij artykuł: