Rośnie liczba postępowań karnych skarbowych wobec polskich menedżerów

Firma

Liczba wszczętych wobec menedżerów firm postępowań karnych skarbowych z głównych artykułów Kodeksu karnego skarbowego może wynieść nawet 100 tys. w 2018 r. wobec ok. 65 tys. zanotowanych w ubiegłym roku, szacują eksperci firmy doradczej PwC.

Młotek sędziowki i lupa leżąca na pieniądzach
Fot. stock.adobe.com/Alex

Liczba wszczętych wobec menedżerów firm postępowań karnych skarbowych z głównych artykułów Kodeksu karnego skarbowego może wynieść nawet 100 tys. w 2018 r. wobec ok. 65 tys. zanotowanych w ubiegłym roku, szacują eksperci firmy doradczej PwC.

Organy ścigania znacznie częściej stosują zabezpieczenia na majątku osobistym właścicieli i członków zarządów, takie jak zajęcie hipoteki na nieruchomości lub blokada rachunków bankowych #PwC

"Jednym z przejawów zwiększonej aktywności zreformowanego w formie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) aparatu skarbowego jest zwiększona liczba wszczynanych i prowadzonych karnych skarbowych postępowań przygotowawczych. Ryzyko sankcji osobistej, dawniej rzadko stosowane w praktyce, w dzisiejszej rzeczywistości staje się jednym ze skutecznie wykorzystywanych instrumentów prawnych w walce o uszczelnienie systemu podatkowego. Stanowi przy tym wyzwanie w wewnętrznym zarządzeniu bezpieczeństwem podmiotów wszystkich podatników funkcjonujących w Polsce i podlegających aktywności kontrolnej fiskusa" - powiedział dyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Jan Tokarski, cytowany w komunikacie.

Zwiększone ryzyko sankcji finansowych

Eksperci PwC zwracają uwagę, że postępowania z Kodeksu karnego skarbowego (KKS) coraz częściej są wszczynane równolegle do postępowań podatkowych. Oznacza to przede wszystkim zwiększone ryzyko sankcji finansowych, które mogą zostać na nich nałożone. Mowa tu o karach w wysokości nawet do kilkudziesięciu milionów złotych.

Dodatkowo, organy ścigania znacznie częściej stosują zabezpieczenia na majątku osobistym właścicieli i członków zarządów, takie jak zajęcie hipoteki na nieruchomości lub blokada rachunków bankowych, podano także."Organy celno-skarbowe wykorzystują od dawna istniejące narzędzia do uszczelniania systemu podatkowego. W toku prowadzonych postępowań podatkowych fiskus nie tylko gromadzi dowody służące uzasadnieniu błędów w rozliczeniach podatkowych, ale dużą energię wkłada w identyfikację osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości" - powiedział wicedyrektor w dziale prawno-podatkowym PwC Marcin Ginel, cytowany w komunikacie.

Zarzuty karne

"W konsekwencji oprócz nakładania określonych sankcji, stawia także zarzuty karne członkom zarządów, odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe. Należy przy tym pamiętać, że te ryzyka są dla przedsiębiorców dużo bardziej istotne, bowiem konsekwencje z tego wynikające materializują się w wyroku skazującym sądu karnego, nie tylko w postaci dodatkowej kary finansowej nakładanej na osobę fizyczną - sprawcę, ale również w formie kary ograniczenia lub pozbawienia wolności oraz np. zakazu pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego. Z tej perspektywy niezwykle istotnym stało się konsekwentne przedstawianie pozytywnych okoliczności związanych z kwestionowanym zagadnieniem gospodarczym, przede wszystkim w kontekście osobistej odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej" - dodał Ginel.

Jak wskazuje PwC, do tej pory postępowania karne skarbowe były wszczynane głównie w sprawach związanych z podatkiem VAT.

Większe zainteresowanie organów ścigania również podatkiem CIT

Zdaniem ekspertów PwC, w najbliższym czasie będziemy obserwować zmianę w tym zakresie i większe zainteresowanie organów ścigania również podatkiem CIT."Istotne są również przygotowywane zmiany w obecnie funkcjonujących przepisach. Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu karnego skarbowego, przewidujące m.in. ograniczenie możliwości odstąpienia od wymierzenia kary. Na nowelizację czeka także ustawa o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych - w myśl nowych przepisów kary mają zostać zwiększone do 30 mln zł" - powiedział lider zespołu ds. postępowań karnych i karno-skarbowych w kancelarii PwC Legal Adam Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: