Rośnie liczba upadłości firm transportowych

Firma / Raporty

Przyczyn upadłości firm transportowych, zdaniem ekspertów, należy szukać na wielu płaszczyznach. Dominującą jest jednak rosnący wzrost niewypłacalności kontrahentów.

Konwój ciężarówek
Fot. stock.adobe.com/adfi

Przyczyn upadłości firm transportowych, zdaniem ekspertów, należy szukać na wielu płaszczyznach. Dominującą jest jednak rosnący wzrost niewypłacalności kontrahentów.

Opóźnienia zapłaty za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyczą 63,7 proc. przedstawicieli sektora #MŚP #BibbyMSPIndex #transport #firmy

Jerzy Dąbrowski

Jerzy Dąbrowski, Bibby Financial Services

- Wpływ na pojawianie się problemów finansowych w przedsiębiorstwach z branży transportowej mają zarówno zmiany w regulacjach międzynarodowych, niskie marże, a także konieczność podnoszenia jakości obsługi partnerów biznesowych. Dominującym czynnikiem jest jednak stale rosnący wzrost niewypłacalności kontrahentów – powiedział portalowi aleBank.pl Jerzy Dąbrowski, dyrektor generalny firmy faktoringowej Bibby Financial Services.

Rosnący wzrost niewypłacalności kontrahentów

Opóźnienia zapłaty za sprzedane wyroby czy wykonane usługi dotyczą 63,7 proc. przedstawicieli sektora MŚP – wynika z 15 fali. badania Bibby MSP Index. Z problemem niezapłaconej faktury natomiast przynajmniej raz w miesiącu styka się ponad połowa (52,6 proc.) zankietowanych firm. Sposobów na walkę z nieterminowymi płatnościami jest wiele, począwszy od sprawnie działającego działu księgowego monitorującego i pilnującego należnych zaległości po skorzystanie z usług firm faktoringowych. Oprócz swojej „podstawowej” funkcji, jaką jest wsparcie w postaci faktoringu i tym samym pomoc przedsiębiorcom w zachowaniu płynności finansowej, zapewniają także szereg usług dodatkowych wspomagających proces zarządzania należnościami w firmie.

Lekkie pogorszenie się nastrojów wśród przedsiębiorców

Wyniki 15. fali badania Bibby MSP Index, którego celem jest pozyskiwanie informacji na temat aktualnej oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, ich otoczenia zewnętrznego i klimatu ekonomicznego do prowadzenia biznesu w Polsce wskazują na lekkie pogorszenie się nastrojów wśród polskich przedsiębiorców. Odsetek badanych uważających, że klimat ekonomiczny w najbliższym półroczu będzie niesprzyjający wynosi 37,8 proc. (wzrost o 1,7 pkt. proc. w porównaniu do jesiennej fali badania). Branżę transportową charakteryzują długie terminy płatności oraz liczne wydatki wynikające z jej specyfiki, np. opłaty związane z eksploatacją pojazdów, koszty przejazdów przez autostrady i ubezpieczenie aut.

Brakuje kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami

Jerzy Dąbrowski uważa, że aktualnie wyzwanie dla przedsiębiorców z tego sektora gospodarki stanowi brak kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Jego zdaniem, warto również pamiętać o niestabilnej sytuacji na rynku paliw, która ma znaczenie zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji o dłuższej współpracy uwzględniającej z góry określone wynagrodzenie. 
Udostępnij artykuł: