Rośnie popularność modelu joint venture typu „kapitał i doświadczenie” na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych

Finanse i gospodarka

Z analiz Jones Lang wynika, że na rynku europejskim rośnie liczba zawieranych struktur joint venture, określanych mianem "Kapitał i Doświadczenie" ("KD"). W tym modelu dawca kapitału własnego nawiązuje współpracę z doświadczonym podmiotem z segmentu nieruchomości, posiadającym szeroką wiedzę na temat danego rynku.

Z analiz Jones Lang wynika, że na rynku europejskim rośnie liczba zawieranych struktur joint venture, określanych mianem "Kapitał i Doświadczenie" ("KD"). W tym modelu dawca kapitału własnego nawiązuje współpracę z doświadczonym podmiotem z segmentu nieruchomości, posiadającym szeroką wiedzę na temat danego rynku.

Od początku kryzysu finansowego można zaobserwować trend wzrostowy ilości struktur Kapitał i Doświadczenie, które w pierwszej połowie 2013 stanowiły około 70% wszystkich transakcji inwestycyjnych zrealizowanych na europejskim rynku nieruchomości komercyjnych przez Fundusze Emerytalne i Państwowe Fundusze Majątkowe.

Od 2008, znacząco zwiększył się udział bezpośrednich inwestycji w ogólnej puli inwestycji realizowanych przez Fundusze Emerytalne i Państwowe Fundusze Majątkowe na rynku nieruchomości komercyjnych. Częścią tego zjawiska jest rosnąca rola wyspecjalizowanych, uważnie dobranych partnerów biznesowych, którym wspomniane Fundusze powierzają nadzór nad inwestycjami bezpośrednimi. Wcześniej zadania te realizowane były w większym stopniu przez menedżerów bez określonej specjalizacji.

130830.popularnosc.550x

 Rory Mepham, Dyrektor Działu Corporate Finance CEE, Jones Lang LaSalle, wyjaśnia: "Coraz częściej partnerzy operacyjni nie tylko świadczą usługi w ramach honorarium, ale poszukują synergii interesów swoich i swoich partnerów inwestycyjnych poprzez wspólny udział kapitałowy w określonych przedsięwzięciach".

Przykłady modelu joint venture typu "kapitał i doświadczenie" z ostatnich miesięcy to współpraca konsorcjum na czele z Allianz z ECE, zawiązana w celu kupna centrum handlowego Silesia City Center oraz konsorcjum pomiędzy NBIM i Prologis na skalę europejską.

"Coraz częściej klienci zgłaszają się do nas po rekomendacje najlepszych w swojej specjalizacji partnerów biznesowych, z którymi mogliby wspólnie realizować przedsięwzięcia na rynku nieruchomości komercyjnych. Zwykle dotyczy to projektów, w których wartość dodana oparta jest na wiedzy i doświadczeniu, wynikającym z sektorowej i geograficznej specjalizacji. Obecnie doradzamy również klientom, którzy poszukują współinwestorów skłonnych do udziału kapitałowego w dotychczasowych przedsięwzięciach bądź w procesach przejęcia innych projektów", dodaje Rory Mepham.

Źródło: Jones Lang LaSalle

Udostępnij artykuł: