Rośnie popyt na faktoring

Z rynku

Z usług firm faktoringowych działających w Polsce korzystało w ciągu 9 miesięcy 2017 r. ponad 8,5 tys. klientów (rok temu 7,5 tys.). Sfinansowały one w tym czasie blisko 6,4 mln faktur. Średnia wartość pojedynczej faktury sięgała prawie 21 tys. zł. W tym czasie podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów obsługiwały zobowiązania pochodzące od blisko 213,7 tys. dłużników. Na każdego z nich przypadało średnio blisko 618,5 tys. zł należności.

Z usług firm faktoringowych działających w Polsce korzystało w ciągu 9 miesięcy 2017 r. ponad 8,5 tys. klientów (rok temu 7,5 tys.). Sfinansowały one w tym czasie blisko 6,4 mln faktur. Średnia wartość pojedynczej faktury sięgała prawie 21 tys. zł. W tym czasie podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów obsługiwały zobowiązania pochodzące od blisko 213,7 tys. dłużników. Na każdego z nich przypadało średnio blisko 618,5 tys. zł należności.

Po trzech kwartałach 2017 r. firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów zarządzały powierzonymi przez klientów wierzytelnościami o łącznej wartości 132,1 mld zł. To o 17,3 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost rynku w trzecim kwartale przyspieszył dzięki dynamicznie zwiększającej się liczbie przedsiębiorstw doceniających tę formę finansowania działalności. Obecnie usługami faktoringowymi najbardziej zainteresowane są firmy z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Sięgają po tę formę finansowania, ponieważ pozwala ona także zminimalizować ryzyko niewypłacalności kontrahentów.

– Przy rosnącej liczbie faktur wystawianych przez podmioty dynamicznie rozwijające się, faktoring staje się dobrym sposobem na poprawienie płynności. Jeśli idzie w parze z usprawnieniami na polu udostępnianych systemów informatycznych, pozwala także zmniejszyć obciążenie dla działów księgowych. Dlatego firmy faktoringowe inwestują w rozwój narzędzi wspierających obsługę klientów. To dla nas kierunek na najbliższe lata mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

PZF

Udostępnij artykuł: