Rośnie przypis SKOK Ubezpieczenia

Finanse i gospodarka

SKOK Ubezpieczenia zanotowały dynamiczny rozwój obu spółek w 2013 r. Dynamika składki przypisanej brutto, w stosunku do 2012 roku, jest rosnąca, zarówno w spółce życiowej, jak i w spółce majątkowej.

SKOK Ubezpieczenia zanotowały dynamiczny rozwój obu spółek w 2013 r. Dynamika składki przypisanej brutto, w stosunku do 2012 roku, jest rosnąca, zarówno w spółce życiowej, jak i w spółce majątkowej.

Składka przypisana w TUW SKOK wzrosła w 2013 r. o prawie 25 proc. w stosunku do roku ubiegłego do poziomu 269,66 mln zł. W spółce życiowej zebrano 110,23 mln zł składek, co oznacza wzrost o ok. 4 proc. rok do roku.

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto w ramach spółki majątkowej to 21,14 mln zł (wzrost o 33 proc. w stosunku do ubiegłego roku), w ramach spółki majątkowej wypłacono 27,19 mln zł odszkodowań i świadczeń.

"Sprawdza się wdrażana strategia, polegająca na umocnieniu pozycji SKOK Ubezpieczenia na dotychczasowym obszarze aktywności, jak również intensywna praca nad rozszerzeniem modelu biznesowego o nowe kanały dystrybucji produktów obu spółek ubezpieczeniowych" - komentuje Maciej Dylewski, dyrektor zarządzający sprzedażą zewnętrzną SKOK Ubezpieczenia.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: