Rośnie sprzedaż funduszy w Pioneer Pekao TFI

Bankowość

Saldo wpłat i umorzeń funduszy i subfunduszy z oferty Pioneer Pekao TFI przekroczyło w listopadzie sumę 234 mln zł. To aż o 53 mln zł więcej niż w październiku 2014 roku i najwięcej od maja 2013 roku.

Liderem sprzedaży netto w listopadzie został Pioneer Pieniężny, do którego klienci wpłacili ponad 90 mln zł. Na drugim miejscu, podobnie jak miesiąc wcześniej, uplasował się Pioneer Gotówkowy (ponad 85 mln zł). Na trzecim – Pioneer Pieniężny Plus (prawie 49 mln zł). Blisko miliard złotych (ponad 997 mln zł) nowych środków pozyskały te trzy subfundusze od początku bieżącego roku.

Dodatnią sprzedaż netto w minionym miesiącu odnotowały również Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 (do którego klienci wpłacili przeszło 30 mln zł), Pioneer Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO, Pioneer Obligacji i Dochodu, Pioneer Obligacji Plus, Pioneer Obligacji Europejskich Plus, Pioneer Obligacji Strategicznych, Pioneer Strategii Globalnej, Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego, Pioneer Zmiennej Alokacji i  Pioneer Zmiennej Alokacji 2.

– Rosnące zainteresowanie funduszami inwestycyjnymi jest kontynuacją trendu z ostatnich miesięcy, nasilonego październikowym obniżeniem stóp procentowych i w konsekwencji oprocentowania lokat. Wzmożony napływ środków do funduszy Pioneer nie wykazał jednak zmian preferencji inwestycyjnych klientów. W listopadzie nadal największym powodzeniem cieszyły się głównie fundusze o najniższym stopniu ryzyka. – poinformował Krzysztof Lewandowski, Prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI.

W listopadzie bardzo dobre wyniki osiągnęły subfundusze z ekspozycją na rynek amerykański. Pioneer Akcji Amerykańskich wypracował od początku roku 20,62% stopę zwrotu, a w ciągu ostatnich 2 lat: 44,54%. Podobnie dobrymi wynikami może pochwalić się inny subfundusz – Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, który od początku roku osiągnął zysk na poziomie 17,83%, a w ciągu ostatnich 2 lat: 28,97%.

W okresie ostatnich 24 miesięcy dobre wyniki zanotowały również subfundusze: Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego: 32,71% oraz Pioneer Dynamicznych Spółek: 32,41%.

W listopadzie wzrosły także aktywa funduszy Pioneer, które na koniec miesiąca wyniosły już ponad 17,1 mld zł.

Źródło: Pioneer Pekao TFI SA

Udostępnij artykuł: