Rośnie sprzedaż ubezpieczeń nieruchomości w bankach

Kredyty / Nieruchomości

Fot. stock.adobe.com/Cushman

Polisy od szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych stanowiły w I połowie tego roku 20,4 proc. wszystkich ubezpieczeń majątkowych sprzedanych w kanale bancassurance

#ReginaSkibińska: Banki często wymagają ubezpieczenia nieruchomości, na zakup której udzielają kredytu, zatem polisa dla domu czy mieszkania jest funkcjonalnie związana z działalnością banku, a dla klienta zakup ubezpieczenia w banku jest rozwiązaniem wygodnym @PIU_org_pl

Składka zebrana z tych ubezpieczeń wniosła 195,5 mln zł – wynika z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) o rynku bancassurance po II kwartale 2018 r.  Rok wcześniej była to kwota 185,5 mln zł. Ubezpieczenia te to w dużej mierze polisy dla nieruchomości od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem.

Co piąta polisa w banku

Jak pokazują dane GUS oraz PIU, na koniec 2017 r. aż 3,1 mln polis mieszkaniowych, czyli 21,6 proc., zostało sprzedanych w kanale bancassurance, który to kanał obejmuje sprzedaż poprzez sieć dystrybucji banku (w oddziałach, przez mobilnych sprzedawców, pracowników banku, call centre, internet, pośredników finansowych). Pozostałe kanały sprzedaży odpowiadały za ubezpieczenie 11,3 mln (78,4 proc.) mieszkań.

Rośnie sprzedaż polis indywidualnych dla nieruchomości w bankach. Miały one 11,8 proc. udziału w składce. Dla porównania: rok wcześniej było to 11,1 proc., a dwa lata wcześnie 9 proc. W umowach grupowych widać spadki: 35,5 proc. składek pochodziło ze sprzedaży polis od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych, gdy tymczasem rok wcześniej było to 45,1 proc.

Razem z mieszkaniem

Ubezpieczenie nieruchomości w kanale bankowym można kupić osobno, a można też razem z produktem bankowym. Ten drugi sposób wiąże się z tym, że produkty ubezpieczeniowe  mogą uzupełniać ofertę bankową.

Tak dzieje się np. w przypadku kredytu na zakup nieruchomości, z którymi wiąże się konieczność ubezpieczenia niskiego wkładu własnego czy ubezpieczenia od utraty pracy.  Banki często wymagają ubezpieczenia nieruchomości, na zakup której udzielają kredytu, zatem polisa dla domu czy mieszkania jest funkcjonalnie związana z działalnością banku, a dla klienta zakup ubezpieczenia w banku jest rozwiązaniem wygodnym.

Jeśli bank współpracuje z kilkoma towarzystwami, to powinien przedstawić klientowi oferty wszystkich tych ubezpieczycieli, więc może on porównać kilka ofert.

Udostępnij artykuł: