Rośnie szacowana liczba połączeń z bankową infolinią alarmową 828 828 828

Polecamy

Jedna z dziesięciu zagubionych kart bankowych zostaje zastrzeżona poprzez numer alarmowy (+48) 828 828 828, uruchomiony w 2014 r. w ramach międzybankowego Systemu Zastrzegania Kart. Taki wniosek wynika z danych Związku Banków Polskich, prowadzącego społeczną kampanię informacyjną nt. funkcjonowania tej infolinii i zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych i kredytowych.

Jedna z dziesięciu zagubionych kart bankowych zostaje zastrzeżona poprzez numer alarmowy (+48) 828 828 828, uruchomiony w 2014 r. w ramach międzybankowego Systemu Zastrzegania Kart. Taki wniosek wynika z danych Związku Banków Polskich, prowadzącego społeczną kampanię informacyjną nt. funkcjonowania tej infolinii i zasad bezpiecznego korzystania z kart płatniczych i kredytowych.

ZBP od lat apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z kart bankowych, w tym m.in. nie udostępnianiu ich razem z kodem PIN nawet najbardziej zaufanym osobom czy też nie wpisywaniu ich wrażliwych danych na serwisach internetowych nieznanego pochodzenia. Warto o tym pamiętać szczególnie w okresach przedświątecznych i wakacyjnych, które sprzyjają takim sytuacjom jak utrata karty bankowej, których łącznie co roku zgłaszanych jest ponad milion.Jeśli już do niej dojdzie, warto wiedzieć, że dzięki połączeniu z numerem alarmowym (+ 48) 828 828 828, można w szybki i skuteczny sposób zastrzec zgubę, tak aby nie została ona wykorzystana bez naszej wiedzy i zgody. Infolinia jest dostępna przez całą dobę, zarówno w Polsce, jak i podczas pobytów zagranicznych. Usługa zastrzeżenia nie jest obciążona dodatkowymi opłatami.

Infolinia uruchomiona przez banki, jak podkreślają jej twórcy jest projektem unikatowym w skali europejskiej i jedynie w ciągu ostatniego miesiąca, połączyło się z nią blisko 13,5 tysiąca osób.161219.zbp.01

Więcej informacji nt. numeru (+48) 828 828 828: www.zastrzegam.pl

Związek Banków Polskich

Udostępnij artykuł: