Rośnie wiedza ekonomiczna Polaków, ale najgorzej wśród osób młodych i seniorów

Edukacja

Poziom wiedzy w dziedzinie ekonomii i finansów stopniowo rośnie. Jednocześnie podstawowej edukacji w tym zakresie nadal wymaga większość osób młodych i seniorów – wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie NBP pt. „Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków”.

Książka do ekonomii
Fot. stock.adobe.com/ra2 studio

Poziom wiedzy w dziedzinie ekonomii i finansów stopniowo rośnie. Jednocześnie podstawowej edukacji w tym zakresie nadal wymaga większość osób młodych i seniorów – wynika z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie NBP pt. „Badanie świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków”.

Zebrane dane pokazują, że obecnie wiedzę bardzo wysoką i wysoką ma 52 procent Polaków, średnią – 10 procent, a niską i bardzo niską – 14 procent. Niestety, w obszarach, gdzie braki wiedzy są największe, otwartość na jej poszerzanie jest najniższa. Są to głównie zagadnienia makroekonomiczne oraz związane z inwestowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ponad 2/3 Polaków dostrzega duże znaczenie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym

Ponad 2/3 Polaków dostrzega duże znaczenie wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym i potrzebę jej poszerzania. Tematy, w których najbardziej chcieliby poszerzać wiedzę to: gospodarowanie budżetem domowym, emerytury, ubezpieczenia, podatki i oszczędzanie. Wyniki badania pokazują duże zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych w poszczególnych grupach wiekowych. Przykładowo 43 procent dorosłych wskazuje własne doświadczenia jako najczęściej wykorzystywane źródło wiedzy ekonomicznej, przy czym osoby do 25. roku życia czerpią wiedzę głównie z zasobów internetu.

Czytaj także: Pandemia koronawirusa nie zatrzymała działań banków wspierających edukację finansową uczniów, studentów i seniorów >>>

Biorąc pod uwagę misję edukacyjną NBP, cieszy fakt, że większość Polaków dostrzega, jak ważna i potrzebna jest wiedza ekonomiczna w codziennym życiu i chce ją poszerzać.

– mówi Anna Kasprzyszak, dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP. 

– Jednocześnie od lat pokutuje przeświadczenie, że ekonomia jest trudna i nieciekawa. Potwierdza to m.in. odnotowana w badaniu dysproporcja między samooceną wiedzy ekonomicznej Polaków a jej rzeczywistym poziomem. Poprzez swoją działalność na polu edukacji, NBP stara się przybliżać zagadnienia ekonomiczne w sposób przystępny i atrakcyjny, uwzględniając przy tym indywidualne potrzeby odbiorców – dodaje dyrektor Kasprzyszak.

Narodowy Bank Polski prowadzi szereg działań służących upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej skierowanych do różnych grup społecznych, w szczególności uczniów i nauczycieli. Wśród przedsięwzięć organizowanych przez bank centralny jest m.in. ogólnopolski konkurs grantowy, dzięki któremu co roku ponad 20 000 uczniów ze 100 szkół realizuje autorskie projekty edukacyjne.

Udostępnij artykuł: