Rośnie wskaźnik medialności recesji

Finanse i gospodarka

Początek bieżącego roku wiązał się z częstszym podejmowaniem przez media tematu recesji. Wskaźnik WMR w styczniu wyraźnie podniósł się względem grudnia, chociaż obecna wartość w dalszym ciągu interpretowana jest jako spokój - wynika z analizy "PRESS-SERVICE Monitoring Mediów".

Początek bieżącego roku wiązał się z częstszym podejmowaniem przez media tematu recesji. Wskaźnik WMR w styczniu wyraźnie podniósł się względem grudnia, chociaż obecna wartość w dalszym ciągu interpretowana jest jako spokój - wynika z analizy "PRESS-SERVICE Monitoring Mediów".

Ostatni odczyt WMR pokazał 362 punkty, aż o 16,2 proc. więcej w porównaniu do stycznia. Bieżąca wartość wskaźnika wzniosła się powyżej rocznej średniej kroczącej, która od kilku miesięcy pozostaje w trendzie spadkowym. Średnia krocząca kwartalna także jest nieznacznie niższa od obecnego stanu WMR, ale wykazuje trend boczny.

130227.inflacja.550x

Pomimo wzrostu, do znalezienia się w drugim progu ostrożnościowym brakuje obecnie jeszcze 145 punktów. Ostatnio taka wartość osiągnięta została w styczniu 2012 roku. W styczniu 2013 łącznie w mediach prasowych i internetowych pojawiło się 2,9 tys. publikacji zawierających słowo recesja w różnych odmianach.
 
Większa liczba takich materiałów wiązała się zarówno z sytuacją wewnętrzną, jak i międzynarodową. Informacje o recesji pojawiały się szczególnie w kontekście danych, jakie na temat dynamiki PKB opublikował GUS. Według urzędu statystycznego wzrost gospodarczy był niższy od rządowych prognoz i znacznie niższy od wyniku ubiegłorocznego.
 
Media zwracały uwagę na problemy strefy euro. Szerokim echem odbił się także pierwszy kwartalny spadek PKB w Stanach Zjednoczonych od recesji w 2009 roku - o 0,1 pkt. proc.

Udostępnij artykuł: