Rośnie zainteresowanie produktami finansowymi dla firm

Raporty

W najnowszej edycji badania małych i średnich firm Bibby MSP Index, rośnie znacząco liczba firm starających się o zewnętrzne finansowanie. Spadła  dostępność kredytów. Z kolei 79,2% przedsiębiorców ocenia, że łatwo pozyskać faktoring.

W najnowszej edycji badania małych i średnich firm Bibby MSP Index, rośnie znacząco liczba firm starających się o zewnętrzne finansowanie. Spadła  dostępność kredytów. Z kolei 79,2% przedsiębiorców ocenia, że łatwo pozyskać faktoring.

Wyniki najnowszej edycji badania Bibby MSP Index potwierdzają wzrost zainteresowania produktami finansowymi dla firm - odsetek firm, które wystąpiły o jakąkolwiek formę dofinansowania zewnętrznego wyniósł 66,2 proc, co oznacza wzrost o 20 pkt. proc w porównaniu do wiosny tego roku. To jednocześnie wynik porównywalny z odczytem z 2012 roku, kiedy to zanotowano największy spadek nastrojów przedsiębiorców.

Trudności z pozyskaniem finansowania zewnętrznego

Znacząco wzrósł także odsetek badanych potwierdzających, że w ostatnich sześciu miesiącach mieli oni problemy z uzyskaniem finansowania zewnętrznego. Opinię tą podziela obecnie aż 57% ankietowanych przedsiębiorców. Dla porównania jeszcze rok temu jedynie 21 proc. firm, które chciały otrzymać kredyt, leasing, faktoring czy dotacje unijne, oceniało cały proces uzyskania środków jako trudny do przejścia.  Najwięcej trudności w pozyskaniu środków sygnalizowali przedstawiciele branży transportowej i budowlanej.

kuniewicz.krzysztof.02.250x167- Krzysztof Kuniewicz, Dyrektor Generalny Bibby Financial Services komentuje: "Widzimy, że nadzieje na lepszą koniunkturę i ogólne polepszenie nastrojów wśród przedsiębiorców wpływają na większe zainteresowanie finansowaniem, które może pomóc w rozwoju firmy. Jednak patrząc na najnowsze wyniki naszego badania widać, że zaostrzające się wymogi  oceną ryzyka w praktyce przełożyły się już na mniejszą dostępność tradycyjnego kredytu.  Tę lukę w popycie wypełniają inne rodzaje finansowania takie jak faktoring, którego popularność stale rośnie. Dzięki innemu niż w przypadku kredytu podejściu do oceny ryzyka może po niego sięgnąć o wiele więcej firm" komentuje Kuniewicz.

Coraz łatwiej pozyskać faktoring

W badaniu ankietowani właściciele i zarządzający firmami oceniali łatwość pozyskania poszczególnych form finansowania. Zdaniem 82,6 % przedsiębiorców najłatwiej jest podpisać umowę leasingową. Stosunkowo prosty jest też dostęp  do faktoringu - 79,2 proc. badanych uważa, że łatwo jest otrzymać faktoring. O 5 pkt proc. spadła postrzegana dostępność kredytu obrotowego - obecnie 74,3 proc. ankietowanych twierdzi, że łatwo go uzyskać oraz kredytu inwestycyjnego (60,8 proc. vs 69,5% rok temu). Najtrudniej jest otrzymać firmom MSP środki pochodzące z dotacji unijnych. Ponad 69 proc. tych, których sięgali po zewnętrzne wsparcie postrzega dostęp do unijnych dotacji jako ciężki.
131130.bibby.wykres.01.401x196131130.bibby.wykres.02.402x296

O Bibby MSP Index

Badanie Bibby MSP Index prowadzone jest 2 razy w roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm zatrudniających od 10 do 250 osób. Obok śledzenia nastrojów i kondycji bada wybrane problemy i aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw w tym popularność i dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. Badanie prowadzi firma Keralla Research z Wrocławia.

Bibby MSP Indeks jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym, jako Indeks Managerów ds. Zakupów tzw. PMI. Konstrukcję Bibby MSP Indeksu oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, stanowi 5 kluczowych obszarów takich jak: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansową oraz poziom zadłużenia firmy (zewnętrzne finansowanie).

Wyszczególnione obszary analizowane są w średniookresowym horyzoncie czasowym. Budowa Indeksu na takim założeniu daje większą funkcjonalność uzyskanego wyniku. Otrzymanie informacji o przyszłej i oczekiwanej przez przedsiębiorców sytuacji firmy w jej wiodących obszarach, wskazuje, jakie scenariusze mogą układać inni uczestnicy rzeczywistości gospodarczej.  Z uwagi na fakt, że wyróżnikiem małych i średnich firm jest błyskawiczna reakcja na wszelkie zmiany o charakterze makroekonomicznym, Bibby MSP Indeks dostarcza więc informacji o najbardziej prawdopodobnym kierunku zmian w małych i średnich firmach, które stanowią 98 proc. wszystkich aktywnie działających przedsiębiorstw w Polsce.

Przyjmowane przez Bibby MSP Indeks wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wyniki >50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik < 50 pkt. to prognoza kryzysu, wynikającego z pogarszającej się kondycji firm. Rolę szczególną w Bibby MSP Indeks przypisano aspektowi finansowania. Uznano, że płynność finansowa i zbilansowane zewnętrzne finansowanie (poziomu zadłużania) pełnią funkcję w małych i średnich firmach dużo poważniejszą, niż w dużych korporacjach, relatywnie mniej narażonych na zapaść spowodowaną raptowną utratą płynności czy nadmiernym wzrostem zadłużenia.

Źródło: Bibby Financial Services

Udostępnij artykuł: