Rośnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych od 1 listopada 2018 r.

Finanse osobiste

Od 1 listopada 2018 roku osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą liczyć na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Ręka wciskająca przycisk z symbolem niepełnosprawności
Fot. stock.adobe.com/WunderBild

Od 1 listopada 2018 roku osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą liczyć na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Rośnie zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych od 1 listopada 2018 r.

Protest w Sejmie, jaki miał miejsce kilka miesięcy temu, zmobilizował rząd do działania, co przejawiło się głównie w podwyżkach szeregu świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom.

Podwyżka renty socjalnej

Najpierw od 1 września 2018 roku wzrosła wysokość renty socjalnej z 865,03 zł do 1029,80 zł. W życie weszła wtedy - przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – ustawa podnosząca rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.Komentując podwyżkę renty socjalnej minister Elżbieta Rafalskaka zwróciła uwagę, że tak wysokiego wzrostu świadczenia nie było od 5 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny w górę

Jeszcze dłużej osoby niepełnosprawne czekały na podwyżkę zasiłku pielęgnacyjnego, który od 1 listopada 2018 roku wzrośnie pod raz pierwszy od ostatniej waloryzacji w 2006 roku, czyli od 12 lat. Jego wzrost przewiduje przyjęta przez rząd propozycja weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń rodzinnych.Zasiłek pielęgnacyjny zostanie więc podwyższony z 153 zł miesięcznie do kwoty 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł). - W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap – podkreśliła Elżbieta Rafalska.Według resortu pracy, docelowo podwyżką ma zostać objętych około 912 tys. osób z niepełnosprawnością.

Zasiłki dla opiekunów też wyższe

Rząd podwyższył także świadczenia niepracującym opiekunom osób niepełnosprawnych. Zarówno specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wynosiły do tej pory 520 zł miesięcznie. Od nowego okresu zasiłkowego wzrosną o 100 zł i będą wypłacane w wysokości 620 zł.Podwyżka świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych ma objąć około 70 tys. osób.Jak policzyło MRPiPS, łączne koszty podwyższenia zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i dla opiekuna wyniosą: • 77,8 mln zł (listopad-grudzień 2018 r.), w tym 59,1 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego; • 522,1 mln zł w 2019 r., w tym 413,8 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego; • 815,9 mln w 2020 r., w tym 709,3 mln zł w związku z podwyższeniem zasiłku pielęgnacyjnego.
Udostępnij artykuł: