Rosyjski fundusz majątkowy pozbywa się aktywów w dolarach

Gospodarka

Kreml zmierza do ograniczenia ekspozycji na aktywa amerykańskie, ponieważ prezydent USA Joe Biden grozi kolejnymi sankcjami gospodarczymi wobec Rosji, pisze Witold Gadomski.

Moskwa, Rosja, Kreml, Cerkiew
Fot. stock.adobe. com / yulenochekk

Kreml zmierza do ograniczenia ekspozycji na aktywa amerykańskie, ponieważ prezydent USA Joe Biden grozi kolejnymi sankcjami gospodarczymi wobec Rosji, pisze Witold Gadomski.

Minister finansów Rosji Anton Siłuanov ogłosił 3 czerwca na dorocznym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, że Narodowy Fundusz Opieki Społecznej zamieni posiadane dolary i aktywa denominowane w dolarach na denominowane w euro i  juanach.

Rosyjski Fundusz Dobrobytu

Będzie też kupować metale szlachetne, przede wszystkim złoto, które stanowi coraz większą cześć rezerw rosyjskiego banku centralnego. Siłuanov stwierdził, że zmiana aktywów funduszu dokona się w ciągu miesiąca.

Narodowy Fundusz Opieki Społecznej, zwany także Funduszem Dobrobytu, to należący do państwa fundusz majątkowy. Jego aktywa wynoszą 185 mld dolarów i są relatywnie małe w stosunku do wielkości rosyjskiej gospodarki i wartości wydobywanych surowców energetycznych.

Największy na świecie państwowy fundusz majątkowy Norweski Rządowy Fundusz Emerytalny ma aktywa warte 1,3 bln dolarów. Narodowy Fundusz Opieki Społecznej powstaje z odpisów z zysków z eksploatacji ropy i gazu i ma wspierać rosyjski system emerytalny.

Polityka zmienia politykę inwestycyjną

35% aktywów funduszu było dotychczas denominowane w dolarach, 35 % w euro, a reszta lokowana w juanach, jenach, funtach i w złocie.

Siłuanov wyjaśnił, że Kreml zmierza do ograniczenia ekspozycji na aktywa amerykańskie, ponieważ prezydent Biden grozi kolejnymi sankcjami gospodarczymi wobec Rosji po ostatnich atakach hakerów komputerowych.

Transfer wpłynie na aktywa o wartości 119 miliardów dolarów, ale sprzedaż będzie w dużej mierze realizowana za pośrednictwem rosyjskiego banku centralnego i jego ogromnych rezerw. Tym samym wpływ na rynek będzie niewielki.

Nie będą też znane informacje, dotyczące tego, jakie konkretnie aktywa będzie kupować fundusz. Minister poinformował jedynie, że 40% aktywów będzie denominowane w euro, 30% w juanach, 20% w złocie i po 5% w jenach i funtach.

Bank Rosji od dawna ogranicza rezerwy w dolarach

Wiadomość ta nie jest niespodzianką. 21 maja rząd rosyjski wprowadził  przepisy, które pozwalają  rosyjskiemu funduszowi majątkowemu inwestować w złoto i inne metale szlachetne.

Wcześniej fundusz mógł inwestować swoje środki we wszystkie główne klasy aktywów finansowych, takie jak waluty obce, dłużne papiery wartościowe państw obcych, dłużne papiery wartościowe międzynarodowych organizacji finansowych, fundusze inwestycyjne, akcje, projekty rosyjskich banków rozwoju i krajowe depozyty bankowe.

Bank Rosji, czyli rosyjski bank centralny, w ciągu ostatnich kilku lat systematycznie zmniejszał swoje rezerwy w dolarach w związku z rosnącym ryzykiem sankcji ze strony USA i Europy. Ten trend utrzymywał się przez całą kadencję prezydenta Trumpa.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: