Rozdano kolejne Certyfikaty ZBP

Bankowość

Kolejni pracownicy polskich banków otrzymali Certyfikaty ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Świadczą one o zdobyciu stopni zawodowych. I tak, 55 osób uhonorowano tytułem Samodzielnego Pracownika Bankowego, zaś 277 - Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Kolejni pracownicy polskich banków otrzymali Certyfikaty ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Świadczą one o zdobyciu stopni zawodowych. I tak, 55 osób uhonorowano tytułem Samodzielnego Pracownika Bankowego, zaś 277 - Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

42. uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 29 czerwca 2011 r. w Klubie Bankowca w Warszawie. Jej gościem specjalnym był Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki. Podkreślił on, iż prowadzone przez Związek Banków Polskich standardy kwalifikacyjne w bankowości świadczą coraz większym profesjonalizmie kadr bankowych; przyczyniają się także do budowania zaufania do naszych banków.

Prezes Związku Banków Polskich Pietraszkiewicz pogratulował wszystkim wyróżnionym bankowcom. Podkreślił przy tym, iż wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem sprawnego funkcjonowania instytucji finansowych w Polsce.

gala.zbp.foto.01.420x

Z kolei Włodzimierz Grudziński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, stwierdził, iż uzyskanie stopni zawodowych nadawanych przez bankową izbę gospodarczą, jaką jest ZBP, to doskonały sposób potwierdzenia wiedzy i kwalifikacji w bankowości. To jednocześnie szansa na systematyczny rozwój zawodowy w sektorze finansowym.

gala.zbp.foto.02.420x

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele zarządów banków i szkół bankowych - uczestników Systemu Standardów, z Teresą Kudlicką, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, członkiem Rady ZBP i przewodniczącą Sekcji Banków Spółdzielczych Związku, i Andrzejem Wolskim, członkiem zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, na czele.

gala.zbp.foto.03.420x

Patronami medialnymi 42. uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP były czasopisma wydawane przez CPBiI - "Miesięcznik Finansowy BANK" oraz miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", a także portal aleBank.pl.

gala.zbp.foto.04.420x

System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej obiektywnie potwierdza posiadaną przez finansistów wiedzę i umiejętności. Same zaś standardy to bardzo uniwersalne narzędzie, ułatwiające bankowcom planowanie własnego rozwoju zawodowego. Nabywany w czasie szkoleń zestaw wiedzy jest przydatny pracownikom zarówno małych, jak i dużych banków komercyjnych i spółdzielczych, krajowych i zagranicznych, ogólnopolskich i regionalnych, uniwersalnych i specjalistycznych czy niszowych, pozwalając na efektywną pracę na poszczególnych stanowiskach w banku.

Udostępnij artykuł:

Rozdano kolejne Certyfikaty ZBP

Relacje

Kolejni pracownicy polskich banków otrzymali Certyfikaty ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Świadczą one o zdobyciu stopni zawodowych. I tak, 55 osób uhonorowano tytułem Samodzielnego Pracownika Bankowego, zaś 277 - Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Kolejni pracownicy polskich banków otrzymali Certyfikaty ZBP w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Świadczą one o zdobyciu stopni zawodowych. I tak, 55 osób uhonorowano tytułem Samodzielnego Pracownika Bankowego, zaś 277 - Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

42. uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 29 czerwca 2011 r. w Klubie Bankowca w Warszawie. Jej gościem specjalnym był Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki. Podkreślił on, iż prowadzone przez Związek Banków Polskich standardy kwalifikacyjne w bankowości świadczą coraz większym profesjonalizmie kadr bankowych; przyczyniają się także do budowania zaufania do naszych banków.

Prezes Związku Banków Polskich Pietraszkiewicz pogratulował wszystkim wyróżnionym bankowcom. Podkreślił przy tym, iż wysoko wykwalifikowane kadry bankowe są gwarantem sprawnego funkcjonowania instytucji finansowych w Polsce.

gala.zbp.foto.01.420x

Z kolei Włodzimierz Grudziński, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, stwierdził, iż uzyskanie stopni zawodowych nadawanych przez bankową izbę gospodarczą, jaką jest ZBP, to doskonały sposób potwierdzenia wiedzy i kwalifikacji w bankowości. To jednocześnie szansa na systematyczny rozwój zawodowy w sektorze finansowym.

gala.zbp.foto.02.420x

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele zarządów banków i szkół bankowych - uczestników Systemu Standardów, z Teresą Kudlicką, prezesem zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku, członkiem Rady ZBP i przewodniczącą Sekcji Banków Spółdzielczych Związku, i Andrzejem Wolskim, członkiem zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, na czele.

gala.zbp.foto.03.420x

Patronami medialnymi 42. uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP były czasopisma wydawane przez CPBiI - "Miesięcznik Finansowy BANK" oraz miesięcznik "Nowoczesny Bank Spółdzielczy", a także portal aleBank.pl.

gala.zbp.foto.04.420x

System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej obiektywnie potwierdza posiadaną przez finansistów wiedzę i umiejętności. Same zaś standardy to bardzo uniwersalne narzędzie, ułatwiające bankowcom planowanie własnego rozwoju zawodowego. Nabywany w czasie szkoleń zestaw wiedzy jest przydatny pracownikom zarówno małych, jak i dużych banków komercyjnych i spółdzielczych, krajowych i zagranicznych, ogólnopolskich i regionalnych, uniwersalnych i specjalistycznych czy niszowych, pozwalając na efektywną pracę na poszczególnych stanowiskach w banku.

Udostępnij artykuł: