Rozmowa w BANKU: Mateusz Morawiecki – Konstruktywna niepewność[g]

BANK 2008/12

Rozmowa z Mateuszem Morawieckim, prezesem Banku Zachodniego WBK SA

Rozmowa z Mateuszem Morawieckim, prezesem Banku Zachodniego WBK SA

Czy Polska powinna uczestniczyć w finansowanym przez kraje członkowskie (ok. 1,2 proc PKB), wartym 200 mld euro planie pobudzania gospodarki europejskiej, który zaproponowała Komisja Europejska?

– Polska nie jest samotną wyspą. Kryzys został wprawdzie do nas zaimportowany z Zachodu, nie ponosimy odpowiedzialności za jego wybuch, ale jest on realny. Mamy go i musimy się z nim liczyć. W związku z tym, jeżeli Komisja Europejska, która jest koordynatorem działań na poziomie Unii, proponuje pewne przedsięwzięcia wspierające słabnące gospodarki europejskie, to powinniśmy w nich partycypować. Musimy być lojalnym członkiem Unii Europejskiej. To także kwestia interesu, bo Danuta Huebner, odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za politykę regionalną, twierdzi, że Polska będzie beneficjentem tego planu. Nie partycypować i prosić o to, żeby z tego pakietu dającego impuls makroekonomiczny móc korzystać, byłoby – mówiąc delikatnie – niezręcznością. Ponieważ i tak potrzebujemy impulsów makroekonomicznych, konieczne jest, żebyśmy szli ręka w rękę z ideami, które powstają w Komisji Europejskiej, w strefie euro czy w Europejskim Banku Centralnym. To jest kryzys, który dotyczy nas wszystkich i powinniśmy mu wspólnie przeciwdziałać. Tym bardziej że środki unijne mają być przeznaczone przede wszystkim na projekty infrastrukturalne, a dokładnie tego potrzebuje teraz nasza gospodarka. Potrzebujemy rozkręcenia dużych projektów infrastrukturalnych i montażu linii finansowo-kredytowych pod realizację tych projektów. Pomoże to utrzymać akcję kredytową, pomoże utrzymać miejsca pracy i nie będzie trwałym impulsem do wzrostu deficytu budżetowego oraz zadłużenia państwa. Jest to bowiem wydatek jednorazowy i nie przekłada się na takie obciążenia, jak wzrost emerytur lub wydatków związanych ze służbą zdrowia, a więc wydatków indeksowanych latami, na które trzeba przeznaczać sumy planowane w kolejnych budżetach. Jeżeli będziemy partycypować w tym przedsięwzięciu, które zaproponowała Komisja Europejska, mamy większą szansę skorzystania nie tylko z tego programu, ale i z obiecanych już Polsce środków unijnych na lata 2007-2013. Uważam, że środki, które będą dzięki temu dostępne, powinny służyć projektom infrastrukturalnym, rozwojowi energetyki – w tym także odnawialnej i atomowej – ale przede wszystkim budowie i modernizacji dróg, linii kolejowych oraz rozwojowi szerokopasmowego internetu.

NASZ ROZMÓWCA:
Prezes zarządu Banku Zachodniego WBK. Absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim, ekonomii i MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prawa na uniwersytecie w Bazylei (Szwajcaria) oraz fi nansowych i menedżerskich studiów podyplomowych (uniwersytet w Hamburgu, Politechnika Wrocławska i Central Connecticut State University, USA). W 1995 roku odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996-97 pracował na uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 roku został zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (bankowość i fi nanse). Mateusz Morawiecki jest autorem kilkunastu artykułów o tematyce bankowej i makroekonomicznej oraz współautorem książki „Prawo europejskie”.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w listopadzie o 8,6 pkt w porównaniu do października ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: