Rozmowa w Banku: Pieniądze na rozwój

BANK 2009/08-07

0002

Rozmowa z Bożeną Lublińską-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Rozmawiał: Janusz Grobicki

Jakie zadania cele realizuje PARP?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową, której celem jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii. W perspektywie finansowej 2007-2013, PARP jest zaangażowana we wdrażanie działań z 3 programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Agencja prowadzi również działalność badawczą w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności, stanu i rozwoju zasobów ludzkich, instytucji otoczenia biznesu i usług wspierających prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzone prace służą uzyskaniu wiedzy niezbę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: