Rozmowa w „Banku”: Tajemnica danych

BANK 2009/06

Rozmowa z Michałem Serzyckim, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Czy polskie rozwiązania prawne sprzyjają wymianie informacji między podmiotami gromadzącymi dane o zobowiązaniach finansowych?

Ustawa ta znajdowała się w tzw. pakiecie Szejnfelda, który miał zrewolucjonizować pozyskiwanie informacji o dłużnikach. Czy tak się stanie – pokaże czas. Generalnie pakiet ma zapewnić większą przejrzystość obrotu gospodarczego poprzez zapewnienie możliwości dostępu do większej ilości informacji z nim związanych. Początkowe zamierzenia dotyczyły jedynie nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej, bo była ona przyjęta w 2004 r. Ostatecznie zdecydowano o stworzeniu całkiem nowej ustawy i rozszerzeniu jej zakresu podmiotowego, dzięki czemu – mam nadzieję – zachowana będzie zasada równowagi między wierzycielem a dłużnikiem, którą należ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: