Rozmowa w NBS: Mały biznes z rządowym wspomaganiem

NBS 2009/02

Z Robertem Kozińskim, dyrektorem Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji Banku Gospodarstwa Krajowego rozmawia Grzegorz Krekora

27 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. W jakim kierunku idą nowe regulacje?

Nowelizacja ustawy została przewidziana w ramach przygotowanego dla gospodarki rządowego „Planu Stabilności i Rozwoju”. Ma ona na celu ułatwienie mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim firmom dostępu do zewnętrznego finansowania poprzez wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji. Rząd chce dokapitalizować Bank Gospodarstwa Krajowego kwotą 1-2 mld zł, co umożliwi udzielenie przedsiębiorcom poręczeń i gwarancji spłaty kredytów opiewających na łączną kwotę do 20 mld zł w roku 2009 i latach następnych. Aktualnie w dyspozycji BGK są środki Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych oraz Funduszu Poręczeń Unijnych, które – w myśl nowej ustawy – zostaną zlikwidowane, a ich aktywa netto zasilą fundusz statutowy BGK. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: