Rozmowa w NBS: Spółdzielcze lex specialis

NBS 2009/05

W uchwale programowej XX WZ ZBP jest postulat określenia nowych norm ostrożnościowych dla banków spółdzielczych, a także odrębnych wymogów w zakresie płynności zrzeszeń. Jakie argumenty przemawiają za zasadą lex specialis dla sektora bankowości spółdzielczej?

Banki spółdzielcze mają autonomię w sensie formalnoprawnym. W ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych zapisano jednak szereg ograniczeń wynikających z kompetencji kontrolnych banku zrzeszającego. To, czy bank ten owe kompetencje realizuje w pełni, to jest odrębna sprawa. W moim przekonaniu istnieje niestety rozbieżność między stanem formalnoprawnym a rzeczywistym, co wynika przede wszystkim z braku konsolidacji finansowej zrzeszeń. Trudno mówić wówczas o więzi i wspólnym działaniu w ramach grupy. Uprawnienia kontrolne banku zrzeszającego pozostają niejako w zawieszeniu. Powraca więc temat dotyczący zmian systemowych w funkcjonowaniu zrzeszeń. Paradoksalnie, ci którzy jeszcze rok temu byli przeciwnikami konsolidacji finansowej, obecnie wskazują na potrzebę podjęcia poważnej dyskusji na ten temat. Dostrzegają bowiem, że sektor bez podejmowania działań integracyjnych, bez stworzenia wspólnej platformy produktowej i osiągnięcia większej sił...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: