Rozmowa w NBS ze Zbigniewem Wielgoszem: Trzy w jednym. A dlaczeo nie?

NBS 2010/06

Ze Zbigniewem Wielgoszem, prezesem zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku rozmawia Grzegorz Krekora

Ze Zbigniewem Wielgoszem, prezesem zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku rozmawia Grzegorz Krekora

Co w przypadku Pana Banku – jednego z liderów SGB w Poznaniu zadecydowało o zmianie zrzeszenia i przystąpieniu do Grupy BPS?

– W I kwartale 2009 r. dokonaliśmy porównania oferty usług apeksowych Banku BPS i GBW. Analiza wykazała, że w ramach Grupy BPS jest ona znacznie korzystniejsza od oferty naszego dotychczasowego zrzeszenia. W badaniu poddaliśmy ocenie 49 szczegółowych parametrów uznanych przez nas za najistotniejsze pod względem skutków finansowych oraz funkcjonalności, w tym sprawności i bezpieczeństwa. W zestawieniu punktowym za usługi niefinansowe Bank BPS SA otrzymał 156, a GBW SA – 130 punktów. Natomiast w aspekcie finansowym działanie w Grupie BPS dawało nam korzyści w wysokości około 0,5 mln zł rocznie.

Analiza ta stanowiła podstawę podjętej przez właścicieli GBS w Barlinku decyzji o zmianie zrzeszenia. Od tamtego czasu banki zrzeszające starały się uatrakcyjnić swoje oferty dla banków spółdzielczych. Jednak w kolejnym badaniu przeprowadzonym na koniec września 2009 r., przewaga Banku BPS SA jeszcze bardziej wzrosła. Jesteśmy więc bardzo zadowoleni z podjętej wcześniej decyzji.

Czy wyniki tej analizy mogły mieć wpływ na postawę innych banków, które poszły śladem GBS w Barlinku?

– Trudno powiedzieć, aczkolwiek przed nikim ich nie ukrywaliśmy. Każdy zarząd podejmując strategiczne decyzje, musi wykazać, że nie pogorszą one sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. Takie jest oczekiwanie naszych właścicieli, a także Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

GBS W BARLINKU

Działa poprzez sieć 25 własnych placówek, oddziałów i punktów obsługi klienta. Zatrudnia 225 osób. W 2009 r. osiągnął aktywa o wartości 550 611 tys. zł, kapitały własne 42 693 zł oraz 5,2 mln zł zysku brutto (4,0 mln zł netto).

Decyzja GBS w Barlinku oraz sytuacja w MR Banku stały się w środowisku przyczynkiem do dyskusji nad integracją zrzeszeń. W jakim kierunku Pana zdaniem będzie ewoluował model bankowości spółdzielczej?

– Dobre pytanie. Od dawna postulowałem m.in. w mediach branżowych wzmocnienie wizerunku banków spółdzielczych opartego na nowoczesnym, wspólnym logotypie marki. Uważam, że istnieje potrzeba rozwijania współpracy biznesowej zrzeszeń po to, aby stworzyć fundamenty dla powstania silnej spółdzielczej grupy bankowej. Niestety, jak się zdaje, jedność i mobilizację w działaniu osiągamy tylko pod wpływem sytuacji trudnych, związanych z formą przymusu. Obawiam się, że nawet racjonalne argumenty nie spowodują szybkiej integracji bankó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: