Rozmowa z Andrzejem Wolskim: O celach i uczestnikach Kongresu Obrotu Gotówki

Multimedia

Andrzej Wolski - Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Andrzej Wolski - Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Andrzej Wolski: Tematyka jest na tyle frapująca i na tyle ważna dla wielu podmiotów, że organizacja Kongresu odpowiada na pewne zapotrzebowanie rynku. Nasi goście wykorzystują możliwość spotkania się, zapoznania się z opinią najważniejszych uczestników tego rynku.

Wiodącą opinią, z którą wszyscy się liczą i włączają do swojej kalkulacji modeli biznesowych jest decyzja NBP i zarządzenie nr 19. Na ten temat bardzo dużo się mówi. Dlaczego ta decyzja NBP jest taka ważna? Pojawia się ona na rynku w momencie gdy obsługa gotówki zaczyna stwarzać pewien problem instytucjom.

W jednych po prostu zanika, inne instytucje chciałyby tę usługę całkowicie zautomatyzować i powierzyć w ręce grup wyspecjalizowanych, jeszcze inne instytucje chciałyby ten proces optymalizować i tworzyć go w sposób dla siebie możliwie najlepszy.

Jest bardzo dużo uczestników, punktów widzenia, interesów, które się z tym wiążą. Warto podkreślić, że towarzyszy nam bardzo dobra atmosfera, wzajemne zrozumienie i próba poszukiwania zmian, które już w tej chwili mają miejsce i będą w dalszym ciągu dość szybko następowały.       

Relacja video dostępna tutaj

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: