Rozmowa z dr Markiem Radzikowskim: O finale konkursu BANRISK

Aktualności / Multimedia

Dr Marek Radzikowski - Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości o finale konkursu BANRISK - Liga Akademicka oraz miejscu Instytutu na rynku szkoleniowym

Dr Marek Radzikowski - Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości o finale konkursu BANRISK - Liga Akademicka oraz miejscu Instytutu na rynku szkoleniowym

dr Marek Radzikowski: Wręczając nagrodę zwycięskim zespołom czułem dumę, że mogłem uczestniczyć w takim przedsięwzięciu od strony Warszawskiego Instytutu Bankowości, czyli tej instytucji, która jest inicjatorem tego projektu. Mam wielką przyjemność projektem kierować, kontynuować go po moich poprzednikach. Mamy do czynienia z IV edycją BANRISK - Ligii Akademickiej i żywię nadzieję, że będzie się ona rozwijać w przyszłości bardzo prężnie.

To, czego dziś brakuje w szkolnictwie wyższym to jest brak powiązania praktyki z teorią, brak nauki pracy w grupach, brak oferowania studentom tego, z czym przyjdzie się im spotkać, zmierzyć na rynku pracy.

BANRISK - Liga Akademicka jest doskonałą odpowiedzią na te problemy szkolnictwa wyższego. Oferuje praktykę, powiązanie praktyki z teorią, uczy pracy w grupach, kreuje w sposób naturalny liderów. Osoby, które uczestniczą w tym przedsięwzięciu zyskują takie zdolności, które są bezpośrednio aplikowalne na rynku, bezpośrednio są wymagane przez pracodawców.

Jestem przekonany, że osoby, które wzięły udział w projekcie w dużej mierze będą zasilały kadry bankowości w Polsce w najbliższej przyszłości. To są studenci czwartego, piątego roku.

WIB jest liderem jeśli chodzi o ofertę szkoleniowo-certyfikacyjną, która jest skierowana nie tylko do sektora bankowego, ale także szerzej do sektora finansowego. Oprócz tego jednym z trzech głównych filarów działalności WIBu jest edukacja ekonomiczno-finansowa - w tym zakresie między innymi BANRISK - Liga Akedemicka, ale także bardzo duży projekt, który będzie się w najbliższej przyszłości rozwijał w całej Polsce - BAKCYL. Trzecim filarem działalności jest działalność badawczo-analityczna w ramach think tanku Alterum, który oferuje, dostarcza raporty, analizy, badania dla sektora finansowego, ale także dla innych podmiotów, które są zainteresowane analizami ekonomicznymi.

Wciąż dostrzegamy braki na rynku, które są związane z kwalifikacjami, ale również z tym, że kwalifikacje powinny być w oczach pracodawców potwierdzane certyfikowaniem. W związku z tym jest bardzo duże zapotrzebowanie na usługi Warszawskiego Instytutu Bankowości jeśli chodzi o część szkoleniowo-certyfikacyjną.

Jeśli chodzi o edukację ekonomiczno-finansową, a także badania i analizy, to wciąż widzimy zapotrzebowanie pracodawców i firm na tego typu usługi i z chęcią wychodzimy z nimi do naszych odbiorców.

Pełna realacja video dostępna tutaj

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: