Rozmowa z Jerzym Bańką o pracach nad wdrożeniem nowych regulacji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i wprowadzeniu dobrych praktyk w obszarze reklamy kredytu hipotecznego

Aktualności / Multimedia

Jerzy Bańka – Związek Banków Polskich / ZBP

Sprawą, która dla nas jest niezwykle ważna jest wprowadzenie i wdrożenie nowych regulacji w zakresie restrukturyzacji zadłużenia – przypomnieć tutaj trzeba, że zmiany w prawie bankowym wprowadziły obowiązek przeprowadzania postępowania restrukturyzacyjnego w sytuacji, gdy kredyt nie może być spłacany. Oczywiście wówczas dojść musi do zawarcia stosownej umowy między bankiem a klientem.

W tej chili przygotowujemy dobre praktyki, które pomogą tak bankom, jak i klientom znajdować optymalne rozwiązania, tak aby te procesy restrukturyzacyjne przebiegały sprawnie. Pamiętajmy o tym, że egzekucja to ostateczność – nie chcemy, aby te relacje kończyły się właśnie w taki sposób, jako że egzekucja to także stracony klient – o tym pamiętajmy. Ponadto niezwykle ważną sprawą jest to, że w przypadku egzekucji z nieruchomości sprzedaż egzekucyjna domu czy mieszkania najczęściej wiąże się z dużą stratą. Dużo lepszą cenę można uzyskać, kiedy właściciel tej nieruchomości sprzedaje ją na wolnym rynku – oczywiście w uzgodnieniu z bankiem, jako że wówczas cała kwota zdecydowanie wyższej należności przenoszona jest na spłatę zadłużenia.

Bardzo ważną sprawą z obszaru relacji bank-konsument są kwestie dotyczące reklamy. Wraz z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzgodnione zostały i wypracowane dobre praktyki w zakresie reklamy kredytu konsumenckiego. Zostało to bardzo dobrze przyjęte przez rynek. W tej chwili pracujemy nad wypracowaniem takich dobrych praktyk odnośnie kredytu hipotecznego – ustawa wejdzie w życie 22 lipca i dobrze byłoby, aby nowe formy reklamy, określające oczywiście transparentność i wszelkie obowiązki informacyjne dla konsumentów, były już od tej daty realizowane.

Rozmowa wideo dostępna na kanale youtube

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: