Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem: O Forum Liderów Banków Spółdzielczych, jego tematyce, uczestnikach oraz wyzwaniach płynących ze zmian w otoczeniu rynkowym i technologicznym

Multimedia

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Związku Banków Polskich

Krzysztof Pietraszkiewicz: Tegoroczne Forum Liderów Banków Spółdzielczych ma nieco inny charakter niż wiele dotychczasowym. W ostatnich kilku kwartałach nastąpiły bardzo poważne zmiany regulacyjne i organizacyjne polskiej bankowości spółdzielczej.

Bankowość, która jest stabilna i w społecznościach lokalnych jest najbliżej klientów przechodzi przemiany organizacyjne - zbudowała instytucjonalny system ochrony, zarówno Banku Polskiej Spółdzielczości, jak i grupy SGB. Dzięki zbudowaniu tego systemu nowe dodatkowe możliwości świadczenia usług na rzecz swoich klientów.

Podczas Forum dyskutujemy o potrzebach zaawansowania nowych technologii w bankach spółdzielczych, które są zmodernizowane, ale trzeba przejść do kolejnego etapu bliższej współpracy banków i przeniesienia, zmniejszenia części kosztów poprzez zintegrowanie niektórych funkcji. Rozmawiamy o tym jak banki spółdzielcze mogą uczestniczyć w realizacji programów rozwojowych zarówno rządowego, jak i programów rozwojowych poszczególnych województw. Rozmawiamy także o tym jak bankowość spółdzielcza możne najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów indywidualnych - pamiętajmy, że większość z nich posiada telefony, komputery i chce realizować swoje usługi płatniczo-rozliczeniowe w nowych technologiach. Rozmawiamy o tym, jak bankowość spółdzielcza może przyjść z usługami z obszaru consumer finance dla klientów w społecznościach lokalnych i wreszcie jak bankowość spółdzielcza może być, bo zawsze była i jest, dobrym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego i wielu tysięcy małych i średnich firm.

To, co jest niezmiernie ważne - jak nadal bankowość spółdzielcza lokalnych instytucji finansowych może utrzymywać bardzo dobre relacje ze swoimi klientami, członkami - bankowość lokalna ma dziś ponad milion członków i kilka milionów wiernych klientów. Ważne jest to, aby rozwój bankowości spółdzielczej nadążał za potrzebami klientów, aby bankowość spółdzielcza nadal była stabilna i tak, jak do tej pory, stanowiła rezerwę strategiczną naszego kraju. W sytuacjach trudnych - klęsk, powodzi, czy suszy, wymrożenia  - ta bankowość przychodzi z pomocą tak szybko, jak to jest możliwe.

O tym współdziałaniu będziemy rozmawiać już niedługo z Ministerstwem Rolnictwa i Rządem w ramach Paktu dla Wsi.

Relacja video dostępna tutaj

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: