Rozmowa z Krzysztofem Pietraszkiewiczem – Prezesem Związku Banków Polskich o Forum Bankowym, jego programie i planach dalszych działań w 2016 roku

Aktualności / Multimedia

Krzysztof Pietraszkiewicz: Przede wszystkim jest to wyjątkowe Forum ponieważ odbywa się w roku 25-lecia działania samorządu bankowego Związku Banków Polskich. Dyskutujemy o sprawach bardzo ważnych, pewnych reflaksjach po fazie świtowego kryzysu finansowego - jak banki mogą służyć finansowaniu rozwoju w kolejnych latach i sprostać wyzwaniom jakie są postawione przez osoby kierujące gospodarką naszego kraju.

Krzysztof Pietraszkiewicz: Przede wszystkim jest to wyjątkowe Forum ponieważ odbywa się w roku 25-lecia działania samorządu bankowego Związku Banków Polskich. Dyskutujemy o sprawach bardzo ważnych, pewnych reflaksjach po fazie świtowego kryzysu finansowego - jak banki mogą służyć finansowaniu rozwoju w kolejnych latach i sprostać wyzwaniom jakie są postawione przez osoby kierujące gospodarką naszego kraju.

W kolejnych miesiącach będziemy dyskutować o udziale banku w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z finansowaniem mieszkalnictwa, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, eksporterów, ale także gospodarstw rolnych.

Będziemy także dyskutowali o tym jaki wpływ mają i będą miały regulacje krajowe i międzynarodowe na zdolność do finansowania rozwoju przez polskie banki, a także na stabilność sektora bankowego. Trzeba znaleźć dobrą ścieżkę poruszania się między stabilnością a zdolnością do finansowania rozwoju.

Będziemy także dyskutowali o wpływie nowych technologii na funkcjonowanie sektora bankowego, na ofertę bankową – nowych technologii nie tylko w bankowości, ale także w świecie informatyki, telekomunikacji. Nowe technologie tworzą nowe możliwości, nowe szanse. Są także źródłem zagrożeń. W związku z tym edukacja naszych klientów na wielką skalę, dlatego, że chcemy korzystać w sposób wygodny z osób finansowych, ale zapominamy, że niezabezpieczony komputer, czy źle użyty telefon może być źródłem kłopotów.

To wszystko na czy będziemy koncentrować uwagę, ale jednocześnie dziękujemy grupie wybitnych profesorów za to, że wspierali rozwój polskiej gospodarki i bankowości w ostatnich 25 latach.

Zobacz również rozmowę w wersji wideo.

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: