Rozmowa z Marcinem Pawłowskim – Dyrektorem Obszaru Klienta Zamożnego Bank Zachodni WBK S.A.

Tylko u nas

Marcin Pawłowski: Wielu naszych klientów cały czas oczekuje stóp zwrotu na poziomie 4 - 5 proc. rocznie i chciałoby w bankach widzieć tego typu depozyty. Ten okres definitywnie się skończył i takie stopy zwrotu zapewnią produkty inwestycyjne - fundusze, produkty strukturyzowane - lub ekspozycja na rynek giełdowy. Widzimy coraz większe zainteresowanie klientów tymi produktami.

Klientów, którzy do tej pory byli bardzo konserwatywni, inwestowali tylko i wyłącznie w depozyty. To pokazuje, że coraz większa część społeczeństwa będzie szukała tego typu inwestycji. Liczymy, że nasza oferta będzie wiodącą i pomoże klientom znaleźć odpowiedni produkt do swojego profilu ryzyka.

Co jest nowe i warte pokazania klientom? To nasz model doradztwa inwestycyjnego, który oferujemy klientom segmentu VIP. Jest to doradztwo skierowane do klientów, którzy posiadają aktywa min. 100 tys. zł. To produkt, który właściwie oceni ryzyko klienta i pozwoli inwestować w portfele krajowe i światowe. Stopy zwrotu osiągane na tych produktach są bardzo satysfakcjonujące i wielu klientów już zainwestowało w te aktywa.

Bankowość mobilna to kanał samoobsługowy. Im więcej klientów “elektronicznych” banki posiadają tym mniejsze ponoszą koszty obsługi. To są najlepsi klienci banków, ponieważ oni są bardzo aktywni w kupowaniu nowych produktów, często z nich korzystają, ale również są bardzo często ambasadorami swoich marek i  są dla nas najlepszym emblematem, świadectwem tego, jaki poziom usług świadczymy.

Środowisko niskich stóp procentowych to dla nas wyzwanie i staramy się, aby nasza oferta była komplementarna także z tej perspektywy. 

Zobacz rozmowę w wersji wideo: “Rozmowa z Marcinem Pawłowskim – Dyrektorem Obszaru Klienta Zamożnego Bank Zachodni WBK S.A.

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: