Rozmowa z Mieczysławem Groszkiem: O kompleksowym spojrzeniu na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem sektora finansowego

Multimedia

dr Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich o kompleksowym spojrzeniu na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem sektora finansowego oraz o wzajemnych korzyściach płynących ze współpracy z sektorem publicznym

dr Mieczysław Groszek: Główne przesłanie V Konferencji Bezpieczeństwa Banków jest kompleksowe spojtrzenie na sprawy cyberbezpieczeństwa. Temat jest bardzo ważny ponieważ zagrożenia jeśli chodzi o bankowość elektroniczną są z bardzo wielu stron, wieloma kanałami. Odpowiedź na nie musi być więc wielokanałowa. Jako sektor bankowy jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i ciągle odpowiadamy na zmieniające się zagrożenia mając czujność jako jeden z głównych wskaźników.

Uważamy, że pełne bezpieczeństwo jest możliwe gdy współpracują wszystkie sektory i organy dlatego motywem przeowdnim tegorocznej konferencji uczyniliśmy współpracę międzysektorową – zarówno między sektorem prywatnym i publicznym, jak również między sektorami biznesowymi.

Otwarciem konwencji bylo bardzo ważne wystąpienie doradcy do spraw cyberbezpieczeństwa – minister Streżyńskiej i generała Włodzimierza Nowaka. Pokazało ono że już mamy do cznienia z przełomem. Ministerstwo Cyfryzacji podejmuje się koordynacji pomiędzy poszczególnymi resortami, ale równocześnie występuje jako bardzo skuteczny pośrednik z sektorem prywatnym. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w tym wystąpieniu jest przewidziane ważne miejsce dla sektora bankowego, a również słychać głosy uznania dla tego, co do tej pory osiągnęliśmy.

Ostatnim elementem – zawsze ważnym przy takich konferencjach – jest możliwość nieformalnej wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi bankami, komórkami bezpieczeństwa elektronicznego w bankach, ale też firmami technologicznymi, które dostarczają odpowiednie instrumentarium dla ochrony. To także jest zapewnione, a skuteczność na pewno będzie duża bowiem na konferencji mamy prawie czterystu uczestników.  

Rozmowa dostępna tutaj

aleBank

Udostępnij artykuł: