Rozmowa z Mieczysławem Groszkiem: O zmianach na rynku obrotu gotówki oraz o implikacjach płynących dla jego uczestników z zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego nr 19 z sierpnia 2016

Multimedia

Mieczysław Groszek - Wiceprezes Związku Banków Polskich

Mieczysław Groszek: Docelowy model zmiany został określony w zarządzeniu Prezesa NBP nr 19 z sierpnia tego roku. Można powiedzieć, że już wiemy o co chodzi. To wymaga wielu działań przystosowawczych po stronie banków – wymieniam główne segmenty, które tworzą rynek obrotu gotówki, czyli banki, firmy procesingowe (cash transit) i oczywiście klientow. Klientami są wszyscy klienci banków, bo z gotówki korzystają wszyscy, ale ci ważni klienci to wielkiee sieci handlowe, hurtownie, wielkie przedsiębiorstwa. W zasadzie tylko ostatnia grupa jest mniej dotknięta, ale też jest zaangażowana w ten proces.

Zarówno banki jak i firmy procesingowe będą musiały dokonać bardzo istotnych zmian jeżeli chodzi o koszty. NBP nie nakazuje bankom obniżania kosztów, ale wyznaczył takie standardy, że aby obrót gotówkowy funkcjonował bezpiecznie i racjonalnie, musi być tańszy dla banków i musi być oszczędniej robiony dla firm procesingowych.

Najkrócej mówiąc można to osiągnąć przez automatyzację. Już w tej chwili jest bardzo rozwinięty rynek maszyn do sortowania, różnych innych czynności procesingowych. Można to również osiągnąć przez lepszą organizację w zakresie dostarczania gotówki do finalnych miejsc odbioru – bankomatów, dużych firm, czy oddziałow bankowych.

Po pierwszej sesji Kongresu widać, że jest tego świadomość – i głębokiej zmiany i działań, które trzeba podjąć. Nie jest to proste. Będzie to wymagało dobrej koordynacji procesów, racjonalizacji tak, aby w dużej mierze sfinansować to z oszczędności, czy poprzez konsolidację firm sortujących gotówkę.

Należy sobie też wyobrazić, że może być inny model współpracy z klientem finalnym. Nie chcę powiedzieć, że będzie podwyżka cen – to jest najgorsza droga rozmowy z klientem – ale mogą być tam przeniesione nowe rozwiązania – zamiast kilkukrotnych dostaw gotówki dziennie – rzadziej, albo w innym formacie, strukturze.

To wszystko powoduje, że na koniec dekady nastąpi osiągnięcie tego, co jest zapisane w zarządzeniu nr 19.

Relacja video dostępna tutaj

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: